• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

MRPiPS: 7,1 proc wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu

pc

06.09.2017 09:04 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska MRPiPS: 7,1 proc wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu
MRPiPS: 7,1 proc wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu - GospodarkaMorska.pl

7,1 proc. wyniosła, według szacunków MRPiPS, stopa bezrobocia w sierpniu; nie zmieniła się w porównaniu ze wskaźnikiem z lipca br. Nie wpadamy w euforię, ciągle mamy duże grupy osób, które można wprowadzić na rynek pracy – skomentowała dane minister Elżbieta Rafalska.

"Jeśli chodzi o bezrobocie, to nie wpadamy tu w euforię. Mówimy, że ciągle mamy duże krajowe zasoby, które można wykorzystać - dużą rzeszę biernych zawodowo - i ciągle powinniśmy zachęcać te osoby do powrotu na rynek pracy" – powiedziała w środę dziennikarzom w Krynicy Rafalska.

Zwróciła uwagę, że grupą, którą powinno się zaktywizować zawodowo, są osoby w wieku powyżej 50 lat. "Na pewno powinniśmy adresować nasze działania na te województwa, które mają dwucyfrowe bezrobocie, a więc kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Na pewno trzeba aktywizować długotrwale bezrobotnych, bo jeśli nie teraz, to znaczy, że później w ogóle nie będą mieli szansy na powrót na rynek. W tej grupie są na pewno osoby, które nie wypracują sobie minimalnej emerytury. Dla nich zatrudnienie byłoby dobre nie tylko ze względu na zatrudnienie, ale też ze względu na staż pracy" – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zaznaczyła, że dobra sytuacja na rynku pracy znajduje odzwierciedlenie m.in. we wzroście płac. "Czekaliśmy na ten efekt od dawna. Wreszcie wynagrodzeniami gonimy inne kraje" – stwierdziła szefowa MRPiPS. Dodała, że niskie bezrobocie zwiększa też poczucie bezpieczeństwa wśród rodzin, które nie obawiają się już utraty pracy z dnia na dzień.

Jak podkreśliła, nie spodziewa się wzrostu stopy bezrobocia we wrześniu. "Bardziej spodziewałabym się albo utrzymania poziomu sierpniowego, albo nawet kolejnego spadku" – mówiła minister.

Zwróciła uwagę, że spadła liczba bezrobotnych w sierpniu w stosunku do lipca, ale nie wpłynęło to znacząco na stopę bezrobocia. "Bezrobocie spadło w dziewięciu województwach, w sześciu wzrosło. Co dziwne, o 0,9 proc. spadło w woj. wielkopolskim, które ma najniższe bezrobocie w Polsce. I o taki sam wskaźnik wzrosło w woj. pomorskim, a więc tegoroczne lato nie służyło regionom nadmorskim" – oceniła.

Według MRPiPS, stopa bezrobocia w sierpniu nie zmieniła się w porównaniu ze wskaźnikiem z lipca br.

W analogicznym okresie ubiegłego roku (sierpień 2016 – lipiec 2016) natężenia bezrobocia spadło o 0,1 punktu procentowego (z poziomu 8,5 proc. do poziomu 8,4 proc.).

Liczba bezrobotnych na koniec sierpnia 2017 r. wyniosła ponad 1 mln 137 tys. (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy) i w porównaniu z lipcem br. spadła o 2,6 tys., czyli 0,2 proc.

Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku (sierpień 2016 – lipiec 2016) odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 14,6 tys., czyli o 1,1 proc. Zatem spadek odnotowany w tym roku był zdecydowanie słabszy niż w roku ubiegłym.

Liczba bezrobotnych w końcu sierpnia br. była o 209,5 tys. osób niższa niż przed rokiem (spadek o 15,6 proc.).

Spadek liczby bezrobotnych w sierpniu odnotowano w dziewięciu województwach, przy czym najsilniejszy w: kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, mazowieckim i śląskim.

MRPiPS poinformowało, że najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 4,1 proc.) utrzymuje się w województwie wielkopolskim, a najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (12 proc.).

Resort ocenia, że odnotowany w niektórych województwach wzrost liczby bezrobotnych może wynikać ze wzrostu liczby nowo rejestrujących się bezrobotnych, co wynika z powolnego kończenia się części prac sezonowych. Wpływ na mniejszy niż oczekiwano spadek bezrobocia, a nawet wzrost liczby bezrobotnych w województwach nadmorskich, mogły mieć złe warunki pogodowe w lipcu i sierpniu, co wpłynęło na zmniejszenie się ruchu turystycznego.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w sierpniu 2017 roku wyniosła 152,2 tys. i w porównaniu z lipcem 2017 r. wzrosła o 15,3 tys., czyli o 11,2 proc.

"Sierpień jest drugim (po lipcu) miesiącem, w którym - choć liczba bezrobotnych się zmniejszyła - nie wpłynęło to na zmianę wskaźnika bezrobocia. Nie należy jednak wykluczyć sytuacji, kiedy po dokonaniu przez GUS oszacowania liczby pracujących za sierpień wskaźnik bezrobocia spadnie. Podkreślić jednak należy, że począwszy od 1991 r. wskaźnik bezrobocia w sierpniu nigdy nie był tak niski, a stopa bezrobocia w sierpniu br. była o 1,3 punktu procentowego niższa niż rok temu" - podsumowało ministerstwo.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 39575,00 $ tona 1,67% 18 paź
 Cynk 3814,00 $ tona 0,53% 18 paź
 Aluminium 3179,00 $ tona 0,54% 18 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.