• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Minister Emilewicz powołała Radę Programową ds. Kompetencji

pc

04.04.2018 11:29 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Minister Emilewicz powołała Radę Programową ds. Kompetencji

Partnerzy portalu

Minister Emilewicz powołała Radę Programową ds. Kompetencji - GospodarkaMorska.pl

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz wręczyła w środę w Warszawie akty powołania członkom Rady Programowej ds. Kompetencji. Celem Rady ma być m.in. stworzenie nowego systemu współpracy szkolnictwa z gospodarką.

W uroczystości uczestniczyły minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

W 19-osobowej Radzie znaleźli się przedstawiciele resortów: przedsiębiorczości i technologii, edukacji oraz rodziny, pracy i polityki społecznej, a także organizacji społecznych i gospodarczych, organizacji przedsiębiorców oraz zrzeszających instytucje edukacyjne.

"Mam nadzieję, że Rada Programowa stanie się de facto bardzo dobrym publicznym think-tankiem dla nas wszystkich, zasilającym nas wiedzą, inspirującym z jednej strony do zmian legislacyjnych, które powinny być dokonane po to, aby jeszcze bardziej uelastycznić, jeszcze dostosować system kształcenia do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony będzie nas zasilać rekomendacjami w zakresie kształtowania programów kształcenia" - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Dodała, że trzecią ważną kompetencją Rady będzie prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy.

"Powołanie Rady to bardzo cenna inicjatywa" - oceniła minister pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Zwróciła uwagę, że choć w Polsce rynek pracy stał się rynkiem pracownika i ma się znakomicie, to nie oznacza to, że nie ma problemów. "Mamy problemy, a takim stałym problemem jest brak dostosowania kompetencji pracowników do rynku pracy, bardzo szybko zmieniającego się rynku pracy" - powiedziała.

"Jest to też inicjatywa, która pokazuje, że żeby osiągnąć oczekiwany efekt finalny, nieodzowna jest współpraca nie tylko międzyresortowa (...), ale także z pracodawcami, z sektorem trzecim" - dodała minister rodziny i pracy.

"Cieszę się z powołania Rady Programowej ds. Kompetencji. Pozwoli ona spojrzeć na rynek pracy i kształcenie dla rynku pracy nie tylko przez pryzmat szkolnictwa technicznego i branżowego, ale również poprzez edukację dorosłych i pracę nad doskonaleniem edukacji dorosłych" - powiedziała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Jak zaznaczyła, Rada Programowa będzie mogła odegrać ważną rolę w tworzeniu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Jednym ze strategicznych wyzwań zapisanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest wykształcenie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki. Służyć ma temu system, który składać się będzie z trzech elementów: Sektorowych Rad ds. Kompetencji, Rady Programowej oraz Bilansu Kapitału Ludzkiego, czyli badania dopasowania kompetencyjnego podaży i popytu na rynku pracy.

"Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyłoniła już siedem Sektorowych Rad ds. Kompetencji. To są inicjatywy oddolne, gdzie pracodawcy zrzeszeni w danej branży, organizacje branżowe, organizacje pracodawców, uczelnie. Takie rady są już wyłonione dla sektorów: zdrowia i opieki społecznej, sektora budowlanego, sektora finansowego, sektora turystyki, sektora mody i innowacyjnych tekstyliów, sektora IT oraz sektora motoryzacji i elektromobilności. W czwartym kwartale planowane jest wyłonienie kolejnych dziewięciu rad. Ich prace będzie wspierać właśnie Rada Programowa ds. Kompetencji" - poinformowała prezes PARP Patrycja Klarecka.

Jak wyjaśniła, zadaniem Rad Sektorowych jest m.in. analiza sytuacji w danej branży i na tej podstawie przygotowanie rekomendacji i ram prawnych dla efektywnego i praktycznego kształcenia specjalistów. Dodała, że system dopełnia zestaw narzędzi do badań rynku pracy – ogólnopolski Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) i jego branżowe edycje. BKL to obszerny monitoring rynku pracy prowadzony przez PARP we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

"Podobne rozwiązania, które wspierają koordynację systemu edukacji z potrzebami gospodarki, funkcjonują m.in. w Wielkiej Brytanii, Danii, Irlandii, Australii, Indiach czy Czechach" - poinformowała prezes PARP.

Dziękujemy za wysłane grafiki.