• <
siemens_gamesa_2022

Bułgaria także może sięgnąć po energię z offshore wind. Potencjał to 116 GW

27.09.2021 18:18 Źródło: własne
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Bułgaria także może sięgnąć po energię z offshore wind. Potencjał to 116 GW

Partnerzy portalu

Bułgaria także może sięgnąć po energię z offshore wind. Potencjał to 116 GW - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Eksperci Centrum Badań nad Demokracją (CPD) z siedzibą w Sofii pochylili się nad potencjałem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na wodach bułgarskiej części Morza Czarnego. Okazuje się, że jest on znaczny i wynosi 116 GW. 

Produkcja energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych dałaby znaczny potencjał w zakresie dekarbonizacji systemu energetycznego Bułgarii. Pojawienie się sektora offshore wind wiązałoby się także z rozwojem gospodarczym kraju oraz rozwojem infrastrukturalnym miast nadmorskich.

Eksperci wytypowali obszary korzystne dla rozwoju energetyki wiatrowej w oparciu o ocenę charakterystyki technicznej i ekonomicznej bułgarskiej wyłącznej strefy ekonomicznej na Morzu Czarnym. Na podstawie danych krajowych i po przeanalizowaniu aktualnych trendów w rozwoju technologii w analizie stwierdzono, że 26 GW ze 116 GW technicznego potencjału wiatru może być wykorzystane na kilku obszarach przy zastosowaniu obecnie dostępnych rozwiązań technologicznych przewidzianych dla wiatraków instalowanych na stałym fundamencie (bottom-fix). Obliczone współczynniki wydajności dla przeanalizowanych obszarów wynoszą 40-48 proc. i dają średni koszt produkcji energii od 62 do 90 euro za 1 MWh dla turbin montowanych w klasyczny sposób. W przypadku instalacji pływających średni koszt oscyluje na poziomie 120-158 euro za 1 MWh.

W wyniku wywiadów z ekspertami i analizie źródeł, w opracowaniu wytypowano główne wyzwania związane z wykorzystaniem morskiej energetyki wiatrowej i sformułowano zalecenia dotyczące przyszłej polityki. W analizie uwzględniono warunki rozwoju wiatraków, takie jak dostępność infrastruktury (portowej), współpraca regionalna, funkcjonowanie morskiej energetyki wiatrowej z zgodzie z innymi interesami środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi.

Wyzwaniem będzie budowa infrastruktury portowej do obsługi farm wiatrowych. Koniecznie będzie przekształcenie dwóch największych bułgarskich portów (Warna i Burgas) w centra obsługi firm sektora OZE.

Polityka energetyczna Bułgarii nie przewiduje rozwoju offshore wind 

Obecne dokumenty strategiczne rządu Bułgarii nie uwzględniają rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, ani także nie dostrzegają potencjału bułgarskich obszarów morskich w kontekście dekarbonizacji sektora energetycznego. Brak tych elementów odbija się na niepełnych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich i mapach drogowych rozwoju sieci przesyłowej. 

Kluczowe są nie tylko inwestycje w infrastrukturę portowo-przesyłową, ale także zmiany w regulacjach oraz usprawnienia administracyjne. Obecnie nie ma żadnych instrumentów zachęcających inwestorów do rozwoju wiatraków na Morzu Czarnym. Szansą mogą być programy finansowe organizowane w ramach przełomowej strategii EU Europejskiego Zielonego ładu, w ramach które przewidywane jest wsparcie rozwoju przemysłu w skali regionalnej w Bułgarii. 

Partnerzy portalu

seaway7
seatech_390x100_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.