• <
ambermarine_2023_1100x200

Baltic Power z wsparciem finansowym. Europejski Bank Inwestycyjny przeznacza 2,8 mld zł na ten cel

gm

24.09.2023 22:00 Źródło: Europejski Bank Inwestycyjny
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Baltic Power z wsparciem finansowym. Europejski Bank Inwestycyjny przeznacza 2,8 mld zł na ten cel

Partnerzy portalu

Fot. Baltic Power

Równowartość 610 mln euro będzie pierwszą inwestycją morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i jedną z największych na świecie. Jej celem jest przyspieszenie dekarbonizacji energetyki w kraju oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Finansowanie jest wspierane przez program InvestEU, którego celem jest zmobilizowanie inwestycji na rzecz priorytetów polityki UE, w tym transformacji ekologicznej. Wpisuje się to w długofalową politykę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (European Investment Bank)

Finansowanie dla Baltic Power będzie pierwszą inwestycją EBI w morską energetykę wiatrową w Polsce. Projekt składa się z 76 turbin wiatrowych, fundamentów, dwóch podstacji morskich i jednej podstacji lądowej, czterech kabli eksportowych i kabli międzysieciowych, o łącznej mocy zainstalowanej około 1140 MW. Będzie zlokalizowany 23 km na północ od polskiego wybrzeża, na wysokości Choczewa i Łeby, w polskiej strefie ekonomicznej. Oczekuje się, że budowa zakończy się do końca II kwartału 2026 roku. Wraz z rozwojem tego projektu Polska dołączy do Niemiec i Danii, które z sukcesem działają w basenie Morza Bałtyckiego budując morskie farmy wiatrowe.

Projekt ma znaczenie strategiczne i przyczyni się do osiągnięcia celów planu REPowerEU. Zrównoważony rozwój źródeł czystej energii wesprze niezależność energetyczną państw Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwo dostaw. Przyspieszenie zielonej transformacji i promowanie inwestycji w energię odnawialną to jeden z priorytetów planu REPowerEU, który jest również promowany i wspierany przez Grupę EBI.

Baltic Power jest spółką powołaną wyłącznie do realizacji tego projektu, należącą do Orlen (51% udziałów) i Northland Power (49% udziałów). EBI udziela bezpośredniego finansowania spółce projektowej, a ponadto zapewnia transzę pośrednią Bankowi Gospodarstwa Krajowego, w celu dalszego wsparcia projektu.

– Finansowanie dla Baltic Power wesprze pierwszy projekt morskich farm wiatrowych w Polsce i z pewnością otworzy drogę dla zielonej transformacji oraz dla przyszłych innych projektów morskiej energetyki wiatrowej. Inwestycja ta nie tylko wesprze transformację polskiego sektora energetycznego, przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i wzmocni rozwój gospodarczy. Dzięki temu finansowaniu powstanie jedna z największych farm wiatrowych na świecie a Polska dołączy do państw inwestujących w odnawialne źródła energii na Morzu Bałtyckim – stwierdziła wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego prof. Teresa Czerwińska.

– Jako bank rozwoju od lat jesteśmy zaangażowani w finansowanie transformacji energetycznej Polski. Tylko w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 100 mld zł na wsparcie krajowej energetyki nisko- i zeroemisyjnej. Potencjał w poprawie miksu energetycznego Polski dostrzegamy m.in. w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Dlatego też zdecydowaliśmy o współfinansowaniu budowy pierwszej polskiej farmy wiatrowej na Bałtyku – jednej z największych na świecie tego typu inwestycji, która weszła w fazę realizacji. Taka inwestycja to impuls dla krajowego przemysłu i szansa dla polskich przedsiębiorców – wskazał Marek Tomczuk, członek zarządu BGK.

– Ta umowa jest dużym osiągnięciem Northland, naszych partnerów i projektu Baltic Power. To kamień milowy, który świadczy o wsparciu międzynarodowych instytucji finansowych i odzwierciedla ich zaufanie do Northland oraz do naszej zdolności do opracowywania, pozyskiwania, budowy i finansowania dużych i złożonych projektów morskiej energetyki wiatrowej. Pomimo wyzwań stojących przed sektorem morskiej energetyki wiatrowej na niektórych rynkach, Northland w dalszym ciągu znajduje rozwiązania by realizować duże projekty morskiej energetyki wiatrowej przy zachowaniu atrakcyjnych warunków – powiedział Mike Crawley, prezes i dyrektor generalny Northland.

– Jesteśmy w końcowej fazie przygotowań dużego projektu, który znacząco zmieni miks energetyczny Polski. Nasze solidne podstawy finansowe i rozległe międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami pozwalają nam skutecznie poradzić sobie z tym procesem. Pomimo bardzo dynamicznego otoczenia, jesteśmy na dobrej drodze w przygotowaniu projektu Baltic Power, którego celem jest dostarczenie czystej energii do ponad 1,5 mln gospodarstw domowych już w 2026 roku. Zabezpieczenie finansowania projektu pokazuje, że rynki finansowe również pozytywnie zapatrują się na  kwestię inwestycji strategicznych Grupy Orlen do 2030 roku – zauważył Daniel Obajtek, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Orlen.

Grupa EBI jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. W jej skład wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Grupa zapewnia wsparcie finansowe dla inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki unijnej, takich jak spójność społeczna i terytorialna oraz sprawiedliwa transformacja w kierunku neutralności klimatycznej. W ciągu ostatniej dekady Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego skierowała prawie 100 miliardów euro do unijnego sektora energetycznego. Te inwestycje pomagają teraz Europie przetrwać kryzys wywołany nagłym odcięciem dostaw rosyjskiego gazu. W 2022 roku na wsparcie zrównoważonego rozwoju źródeł energii przeznaczyła na całym świecie 20,86 mld euro, przy czym w Polsce finansowanie to wyniosło 996 mln euro. W latach 2018-2022 bank przeznaczył łącznie 3,25 mld euro na transformację polskiego sektora energetycznego.

EBI jako pierwszy, wielostronny bank rozwoju zrezygnował z finansowania przedsięwzięć związanych z paliwami kopalnymi i zobowiązał się wesprzeć w bieżącym dziesięcioleciu inwestycje na rzecz klimatu w wysokości 1 bln euro. Ponad połowa kredytów udzielonych przez Grupę EBI w 2022 roku była przeznaczona na realizację projektów związanych z klimatem i zrównoważonym ekologicznie rozwojem. Jednocześnie niemal połowa przedsięwzięć objętych finansowaniem EBI w ramach UE była zlokalizowana w regionach objętych polityką spójności (tj. regionach charakteryzujących się niższym poziomem dochodów w przeliczeniu na osobę), co podkreśla zaangażowanie banku w dziedzinie sprawiedliwego wzrostu.

W lipcu 2023 roku zarząd EBI podjął decyzję o zwiększeniu finansowania dla projektów wspierających czystą energię i by wesprzeć cel REPowerEU, jakim jest uniezależnienie Europy od importu rosyjskich paliw kopalnych. 45 miliardów euro zostanie zainwestowane w ciągu najbliższych pięciu lat i wzmocni wsparcie EBI dla sektora energetycznego w UE. Szacuje się, że specjalny pakiet REPowerEU uruchomi dodatkowe 150 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 r., wnosząc tym samym znaczący wkład w niezależność energetyczną Europy i cel Grupy EBI, jakim jest zmobilizowanie w tej dekadzie 1 bln euro na finansowanie działań związanych ze zmianą klimatu.

Program InvestEU zapewnia Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez wykorzystanie funduszy prywatnych i publicznych w celu wsparcia trwałego ożywienia gospodarczego. Pomaga także zmobilizować inwestycje prywatne na rzecz priorytetów Unii Europejskiej, takich jak Europejski Zielony Ład i transformacja cyfrowa. Program InvestEU skupia różnorodne instrumenty finansowe UE dzięki czemu finansowanie projektów inwestycyjnych w Europie jest prostsze, skuteczniejsze i bardziej elastyczne. InvestEU składa się z trzech komponentów: Funduszu InvestEU, Centrum Doradztwa InvestEU oraz portalu InvestEU. Zapewniając gwarancje budżetowe UE w wysokości 26,2 mld euro na wsparcie operacji finansowych i inwestycyjnych, program InvestEU przyciągnie finansowanie publiczne i prywatne, mające na celu zmobilizowanie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji do 2027 roku.

seaway7
ambermarine_2023_390x150

Dziękujemy za wysłane grafiki.