• <
KONGSBERG_2023

Andrzej Kensbok - Wiceprezes Zarządu Gaz-System – w Zarządzie Gas Infrastructure Europe

kw

16.06.2023 13:55
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Andrzej Kensbok - Wiceprezes Zarządu Gaz-System – w Zarządzie Gas Infrastructure Europe

Partnerzy portalu

Fot. Gaz-System

15 czerwca Walne Zgromadzenie GIE jednogłośnie zaakceptowało wybór Wiceprezesa Andrzeja Kensboka na stanowisko członka zarządu Gas Infrastructure Europe (GIE) – organizacji reprezentującej w Brukseli głos europejskich operatorów infrastruktury gazowej.

W związku z toczącymi się pracami nad pakietem gazowo-wodorowym, jak również trwającą dyskusją o roli gazu ziemnego w procesie transformacji energetycznej gospodarki Unii Europejskiej, podczas Walnego Zgromadzenia Gas Infrastructure Europe (GIE) - na wyjazdowym posiedzeniu w Rydze - zapadło szereg decyzji, w tym dotyczących organów zarządczych stowarzyszenia. Kandydatura Wiceprezesa Andrzeja Kensboka w ramach grupy GLE Executive Committee reprezentującej terminale LNG w UE została wskazana do Zarządu GIE i zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie GIE. W ramach swojej misji przedstawiciel Zarządu Gaz-System będzie odpowiedzialny za umocnienie roli LNG oraz gazu ziemnego jako kluczowego elementu trwającej w UE procesu dekarbonizacji, równolegle wspierając proces rewolucji energetycznej opartej o nisko i zeroemisyjne gazy. Wraz z niedawno przyjętą przez Gaz-System nową strategią spółki stajemy się liderem – zarówno w Polsce, jak i Europie – w zakresie zrównoważonej dekarbonizacji naszej gospodarki – wskazał Andrzej Kensbok.

Gaz-System od ponad dekady aktywnie angażuje się w działalność międzynarodową i bierze czynny udział w kształtowaniu regionalnego rynku przesyłu gazu, także w ramach poszczególnych międzynarodowych organizacji branżowych. Spółka jest istotnym partnerem w prowadzonym obecnie na forum UE dialogu nad transformacją energetyczną, dalszym wzmacnianiem bezpieczeństwa dostaw w regionie, a także dekarbonizacją gospodarki, m.in. w oparciu o nisko- i zeroemisyjne gazy.

Gas Infrastructure Europe


Gaz-System jest członkiem GIE od początku powołania organizacji w 2005 roku. Pracownicy spółki biorą udział w pracach wszystkich grup i obszarów tematycznych GIE. Gaz-System jest aktywnym członkiem Zarządu kolumny Gas Transmission Europe (GTE) oraz kolumny Gas LNG Europe (GLE). Przedstawiciel spółki pełni także rolę współprzewodniczącego Strategy Task Force dla całej organizacji GIE oraz grupy roboczej Fit for 55 & Gas Hydrogen Package.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.