• <
pge_baltica_390x100_duży

Gaz-System planuje uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season w II kwartale 2023 roku

gm

07.06.2023 09:19 Źródło: Gaz-System
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Gaz-System planuje uruchomienie Fazy 2 Procedury Open Season w II kwartale 2023 roku

Partnerzy portalu

Gaz-System

Projekt budowy nowego Terminalu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki przeznaczonej do regazyfikacji.

Procedura Open Season dla Terminalu FSRU składała się z dwóch faz. Faza 1 Procedury Open Season została uruchomiona w 4. kwartale 2021 roku. Jej celem było uzyskanie od uczestników wiążących zamówień oraz zobowiązania do wiążącej rezerwacji usług regazyfikacji FSRU na odpowiednim poziomie w Fazie 2 Procedury. Faza 2 zakończyła się podpisaniem Umowy Order to Proceed (OtP) i przystąpieniem przez GAZ-SYSTEM do realizacji pierwszego etapu projektu, tj. do rozpoczęcia projektowania, jak określono w Ogólnych Warunkach Realizacji (OWR).

Wedle harmonogramu uruchomienie Fazy 2 Procedury dla Terminalu FSRU jest zaplanowane na II kwartał 2023 roku. Zgodnie z założeniami przyjętymi w ramach Open Season, terminal ma być przystosowany do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie ok. 6,1 mld m3 gazu rocznie.

W najbliższym czasie Gaz-System opublikuje aktualne wersje dokumentacji Open Season FSRU, zaktualizowany kalkulator taryfowy i podejmie działania zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji. 

O szczegółach podejmowanych działań spółka będzie informować z odpowiednim wyprzedzeniem. 

seaway7
Baltexpo2023_mały

Dziękujemy za wysłane grafiki.