• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

1100 nowych studentów w Akademii Marynarki Wojennej. Nowy rok akademicki rozpoczęty [ZDJĘCIA, WIDEO]

AK

01.10.2021 15:22 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska 1100 nowych studentów w Akademii Marynarki Wojennej. Nowy rok akademicki rozpoczęty [ZDJĘCIA, WIDEO]

Partnerzy portalu

1100 nowych studentów w Akademii Marynarki Wojennej. Nowy rok akademicki rozpoczęty [ZDJĘCIA, WIDEO] - GospodarkaMorska.pl
Fot. Krzysztof Miłosz

W piątek, 1 października odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 w Akademii Marynarki Wojennej. Od dziś w uczelni rozpocznie naukę ponad 1100 nowych studentów. Dokładnie o godz. 11 w Audytorium Biblioteki Głównej AMW  uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku dowódcy Centrum Operacji Morskich – dowódcy komponentu morskiego wiceadmirałowi Krzysztofowi Jaworskiemu  przez dowódcę uroczystości, kmdr. por. Sławomira Dorotyna.

Inauguracja rozpoczęła się od powitania przybyłych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas Piotr Karczewski, doradca w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, minister Anna Budzanowska, Dariusz Łuczyk wicewojewoda pomorski, biskup pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej ks. biskup Wiesław Szlachetka, dowódca Centrum Operacji Morskich – dowódca komponentu morskiego wiceadmirał Krzysztof Jaworski a także przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych.

Przemówienia rektora-komendanta AMW prof. dr. hab. Tomasza Szubrychta, rozpoczęło się od słów: „Tak naprawdę ta inauguracja jest wyjątkowa z dwóch powodów: rozpoczęcia 100-lecia naszego istnienia oraz to, że dziś inauguruje działalność Federacja Akademii Wojskowej, którą tworzy Lotnicza Akademia Wojskowa oraz Akademia Marynarki Wojennej.  W dalszej części rektor-komendant  zaznaczył m.in. „Renomę każdej instytucji buduje się latami, to dzięki systematycznej i ciężkiej pracy wszystkich pokoleń naszych pracowników jesteśmy rozpoznawalni nie tylko na Pomorzu i w Polsce ale również w Europie i na świecie. Mijający rok był szczególnie trudny ze względu na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Mimo wielu wyzwań i utrudnień udało się na wyjść obronną ręką z tego trudnego okresu”.

Po wygłoszonym przemówieniu odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów. Po odczytaniu teksu ślubowania przez kmdr. (rez.) dr. inż. Mariusza Mięsikowskiego, prorektora ds. kształcenia i studenckich oraz wręczeniu symbolicznych indeksów odśpiewano tradycyjnie  pieśń Gaudeamus Igitur.

Kolejnym punktem była informacja o ukończonych przewodach doktorskich udzielona przez dr. hab. inż. Tomasza Kniaziewicza, prorektora ds. nauki. W tym roku przewody doktorskie zakończone obroną pracy i nadaniem tytułu naukowego doktora otrzymało 24 doktorantów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z okazji inauguracji nowego roku akademickiego skierował list do całej społeczności akademickiej, który odczytał pan Piotr Karczewski, członek  Narodowej Rady Rozwoju - Rady ds. Samorządu Terytorialnego. Następnie odczytane zostały listy od,  Elżbiety Witek, marszałek Sejmu RP, Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady Ministrów,  Mariusza Błaszczaka ministra obrony narodowej oraz od Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki.

Podczas inauguracji wręczono wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Na wniosek Kolegium Nagród, wyróżnieni zostali:

ZA ZREALIZOWANIE ZNACZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNYCH                              

zespół  w składzie:

- kmdr por. dr inż. Piotr Bekier

- kmdr dr hab. inż. Mariusz Wąż, prof. AMW

- kmdr por. dr. inż. Artur Grządziel

za przygotowanie programu i prowadzenie wspólnie z Wydziałem Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego studiów o profilu praktycznym, na kierunku hydrografia morska

 ZA CAŁOKSZTAŁT DOROBKU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

- kadm. w st. spocz. dr. inż. Czesława Dyrcza

- kmdr. por. rez. mgr. inż. Dariusza Sapiejkę

Tytuł Wybitny Nauczyciel Akademicki otrzymał kadm. w st. spocz. dr. inż. Czesław Dyrcz oraz mgr inż. Dariusz Sapiejka. Natomiast tytuł Najlepszego Nauczyciela Akademickiego został przyznany kmdr. por. mgr. inż. Jackowi Baranowskiemu.

Przyznano także nagrodę im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy oraz nagrodę SAAB KOKKEMS im. kmdr. ppor. Heliodora Laskowskiego.

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego przyznał nagrody za najlepsze prace dyplomowe związane tematycznie z różnymi aspektami i płaszczyznami bezpieczeństwa państwa, a w szczególności  cyberbezpieczeństwa.

Tradycyjnie wygłoszony został również wykład inauguracyjny. W tym roku tematem była „Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną – jako wyzwanie inżynieryjne". Wykład został wygłoszony przez panią Małgorzatę Winiarek Gajewską, prezesa Zarządu Grupy NDI.

Po zakończonej uroczystości wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się z bardzo ciekawą wystawą autorską zorganizowaną przez pracowników Biblioteki Głównej AMW, która dotyczy „Odznak absolwentów naszej Alma Mater”. Ukazana jest historia odznak AMW, której kształt zmieniał się na przestrzeni prawie 100 lat.

Dzień 1 października jest również też datą szczególną dla naszej Uczelni, która od 1987 r. przyjęła oficjalną nazwę po przekształceniu z Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej (WSMW) w Akademię Marynarki Wojennej (AMW).  W ten sposób szkoła stała się akademią, której przywileje miała już od 1955 r. 

 

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.