• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Umowa na pierwsze badania zasobów polskiej koncesji na dnie Atlantyku

gm

28.07.2022 15:27 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Umowa na pierwsze badania zasobów polskiej koncesji na dnie Atlantyku

Partnerzy portalu

Umowa na pierwsze badania zasobów polskiej koncesji na dnie Atlantyku - GospodarkaMorska.pl
Konglomeraty polimetaliczne na dnie oceanu. Fot. Abramax, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy podpisał umowę na wykonanie pierwszego rejsu badawczego na Oceanie Atlantyckim na polskiej koncesji pod kątem poszukiwań obszarów, na których mogą występować zasoby tzw. siarczków polimetalicznych.

Jak poinformowało w czwartek ministerstwo klimatu i środowiska, umowa z kanadyjską firmą Ocean Floor Geophysics Inc. (OFG) przewiduje wykonanie 5-tygodniowego rejsu badawczego na obszarze Grzbietu Śródatlantyckiego. Znajduje się tam polska koncesja, na której Polsce przysługuje przez co najmniej 15 lat wyłączne prawo do prowadzenia poszukiwań siarczków polimetalicznych. Koncesja liczy 10 tys. km kw., przypadła Polsce na mocy umowy z 2018 r. między rządem RP a Międzynarodową Organizacją Dna Morskiego (MODM). Głębokość tego obszaru wynosi od 1400 do 2800 m.

Jak podkreśliło ministerstwo klimatu, zawarcie umowy z wykonawcą pierwszego rejsu stanowi zwieńczenie kilkuletniego okresu intensywnych przygotowań stanowiących krok ku intensyfikacji zaangażowania Polski w eksplorację obszarów głębokomorskich. Zapewnienie dostępu do polimetalicznych złóż głębokomorskich może wzmocnić w przyszłości niezależność Polski w zakresie dostępu do surowców kluczowych dla rozwoju zawansowanych technologii - zaznaczył resort w komunikacie.

Zgodnie z umową, w sierpniu i wrześniu br. zespół o międzynarodowym charakterze weźmie udział w 5 tygodniowym rejsie badawczym, którego celem jest regionalna eksploracja całego obszaru koncesji. W trakcie rejsu, obok realizacji kluczowych pomiarów batymetrycznych i geofizycznych, naukowcy podejmą próbę identyfikacji stref aktywności hydrotermalnej. Uzyskane wyniki posłużą wyznaczeniu obszarów perspektywicznych dla występowania nagromadzeń siarczków masywnych, które zostaną objęte szczegółowymi badaniami w przyszłości, w tym badaniami środowiskowymi oraz poborem próbek - poinformowało MKiŚ.

W skład zespołu naukowego, oprócz ekspertów OFG oraz specjalistów PIG-PIB, oraz przedstawiciela Ministerstwa Klimatu i Środowiska wchodzą także badacze z polskich instytucji partnerskich: Politechniki Morskiej w Szczecinie, Instytutu Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo w rejsie udział wezmą praktykanci z Tanzanii i Bangladeszu wskazani przez MODM.

Jak zaznaczył resort, prace badawcze będą pierwszą próbą odpowiedzi na pytania dotyczące lokalizacji i wielkość zasobów polimetalicznych o hydrotermalnej genezie w obrębie polskiej koncesji, a zarazem pionierskim działaniem w tym zakresie dla polskiej nauki. Realizacja planowanych prac dostarczy szeregu unikalnych danych, które stanowić będą wkład w badania nad zrozumieniem procesów zachodzących w obszarach stref rozrastania się płyt oceanicznych i stanowić będzie istotny wkład dla rozwoju nauki w Polsce, w tym wzrostu kompetencji kadry badawczej w zakresie prowadzenia badań głębokomorskich.

Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów PRoGeO, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa surowcowego kraju przewiduje, że w latach 2017-2033 na poszukiwania geologiczne na dnie oceanów przeznaczone zostanie ponad 530 mln zł.

Polska poprzez udział we Wspólnej Organizacji Introceanmetal, bierze również udział w podwodnej eksploracji działki na Pacyfiku. Leży ona w strefie Clarion Clipperton, 3 tys. km na zachód od Meksyku. Koncesja ma ok. 75 tys. km kw., a Polska jest jej współwłaścicielem od 1987 r.. Na jej dnie znajdują się konkrecje polimetaliczne, zawierające takie pierwiastki jak mangan, wanad, molibden, nikiel, miedź.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.