• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Szkoła Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią pod skrzydłami Ministra Infrastruktury

rk

16.03.2023 21:38 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Szkoła Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią pod skrzydłami Ministra Infrastruktury

Partnerzy portalu

Gov.pl

W Nakle nad Notecią, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisano 15 marca 2023 br. porozumienie, zgodnie z którym organem prowadzącym Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego zostanie Minister Infrastruktury.

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią istnieje od ponad 70 lat. Składa się z branżowej szkoły I stopnia kształcącej 98 uczniów i technikum nr 2 kształcącego 336 uczniów. Łącznie w szkole uczy się 434 uczniów na kierunkach: technik żeglugi śródlądowej, technik eksploatacji portów i terminali, technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz ślusarz.

– Podpisane dziś porozumienie w sprawie przejęcia Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią przez Ministerstwo Infrastruktury pozwoli zacieśnić współpracę ZSŻŚ z pozostałymi szkołami i uczelniami nadzorowanymi przez MI. Dzięki temu poprawimy jakość i warunki nauczania, zwiększymy zainteresowanie nauką w placówce i podniesiemy renomę ZSŻŚ w Nakle w kraju i za granicą – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Kierunki nauczane w ZSŻŚ w Nakle odpowiadają działom administracji rządowej transport, gospodarka morska i żegluga śródlądowa, będących w kompetencji Ministra Infrastruktury. W związku z tym podjęto działania zmierzające do przejęcia przez MI prowadzenia ZSŻŚ w Nakle nad Notecią. Szkoła w Nakle kształci w sposób zgodny z międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht (konwencją STCW), dając tym samym swoim absolwentom możliwość wyboru ścieżki kariery związanej z żeglugą morską.

Aby wzbogacić proces kształcenia, zwłaszcza praktycznego, szkoła współpracuje z wieloma uczelniami, w tym nadzorowanymi przez MI Politechniką Morską w Szczecinie i Uniwersytetem Morskim w Gdyni. Dzięki temu nauczyciele ZSŻŚ mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a uczniowie zdobycia wszechstronnej wiedzy.

Założeniem prowadzenia ZSŻŚ przez Ministerstwo Infrastruktury jest realizacja polityki rozwoju transportu przez wsparcie edukacji w tym obszarze. Wśród priorytetów na najbliższe lata zakłada się uatrakcyjnienie szkolnictwa w zakresie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, dzięki wdrażaniu innowacyjnych form kształcenia oraz zwiększenie nacisku na uzyskiwanie kompetencji praktycznych, co pozwoli na przygotowanie wykwalifikowanej kadry technicznej dostosowanej do potrzeb rynku.

Dziękujemy za wysłane grafiki.