• <
escort_980x120_gif_2020

Szczyt Unii ustali większe ambicje klimatyczne?

15.07.2020 11:27 Źródło: Chrońmy Klimat
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Szczyt Unii ustali większe ambicje klimatyczne?

Partnerzy portalu

Szczyt Unii ustali większe ambicje klimatyczne? - GospodarkaMorska.pl
fot. pixabay

Przewodniczący Rady Unii Europejskiej Charles Michel opublikował artykuł, na podstawie którego szefowie państw i rządów omówią budżet UE i pakiet naprawczy podczas szczytu Rady Europejskiej w dniu jutrzejszym.

Tak zwana „rama negocjacyjna”, jest jedynym dokumentem, który wymienia wszystkie (kontrowersyjne) kwestie, które państwa członkowskie muszą uzgodnić, aby uzyskać ogólne porozumienie w sprawie budżetu UE i pakietu naprawczego.

Jeśli chodzi o ambicje klimatyczne i integrację działań w dziedzinie klimatu w ramach wszystkich funduszy UE, tj. „Podstawowego budżetu UE” (WRF - wieloletnie ramy finansowe) i funduszy naprawczych (NGEU - UE nowej generacji), propozycja przewodniczącego oceniana jest jako znacznie lepsza niż wniosek KE i wszelkie inne wcześniejsze „stanowiska negocjacyjne”:

„A.21 Ogólny cel klimatyczny wynoszący 30% będzie miał zastosowanie do WRF i NGEU łącznie. Będą one zgodne z celem neutralności klimatu UE do 2050 r. i przyczynią się do osiągnięcia nowych celów Unii w zakresie klimatu do 2030 r., które zostaną zaktualizowane do końca 2020 roku. Zasadniczo wszystkie wydatki UE powinny być zgodne z celami porozumienia paryskiego.”

Co to oznacza dla zmian klimatu:

• Komisja Europejska zaproponowała 25% cel działań w dziedzinie klimatu dla wszystkich funduszy - jest to wzrost o 5% wobec wcześniejszych propozycji, który jest ważnym sygnałem dla ogólnych ambicji klimatycznych, a w szczególności zamierzonego kierunku funduszy przeznaczonych na odbudowę po panmdemii.

• mając na uwadze, że związek z krajowymi planami energetycznymi i klimatycznymi (spójność z KPEiK) istniał już wcześniej, po raz pierwszy Rada spodziewała się nowego celu na 2030 r. oraz wyraźnej roli budżetu UE i pakietów na rzecz ożywienia gospodarczego.

• „spójność z celami porozumienia paryskiego”, choć nie nowa, jest dobrym punktem wyjścia dla szeregu kolejnych działań dotyczących ochrony klimatu w UE.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.