• <

Powołano Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

ew

03.04.2020 15:34 Źródło: PAP
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Powołano Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki

Partnerzy portalu

Powołano Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki - GospodarkaMorska.pl

Powołano Zespół do spraw Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki - poinformowało w piątek Ministerstwo Klimatu.

Jak napisano, Zespół będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw klimatu oraz energii.

Do głównych zadań Zespołu - jak czytamy - należeć będzie wypracowanie rekomendacji w zakresie kierunków rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE), maksymalizacji korzyści dla polskiej gospodarki na drodze do neutralności klimatycznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa. Zespół pracować będzie także nad przygotowaniem rozwiązań zarówno legislacyjnych, jak i pozalegislacyjnych, które służyć będą realizacji tych celów.

"Naszym priorytetem jest przygotowanie odpowiednich narzędzi, które przyczyniać się będą do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Liczę, że opracowywane przez Zespół rekomendacje i rozwiązania legislacyjne pozwolą na intensyfikację i koordynację działań służących OZE w Polsce" – podkreślił cytowany w komunikacie szef resortu klimatu Michał Kurtyka.

Dodano, że przygotowane przez Zespół rekomendacje dotyczyć będą takich obszarów tematycznych jak: Czyste ciepło, Eko-transport, Lokalny wymiar energii, Gospodarka wodorowa, Sprawiedliwa Transformacja i Wielkoskalowe zeroemisyjne źródła energii.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.