• <
escort_980x120_gif_2020

Kolejna pomoc dla rybaków. Nabór rusza 27 marca

Strona główna Rybołówstwo, ekologia Kolejna pomoc dla rybaków. Nabór rusza 27 marca
Kolejna pomoc dla rybaków. Nabór rusza 27 marca - GospodarkaMorska.pl

ew/MGMiŻŚ

05.03.2020 Źródło: własne

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej już po raz drugi przygotowuje pomoc finansową dla rybaków. Pomoc finansowa jest związana ze znacznym obniżeniem wysokości ogólnych kwot połowowych na obszarze Morza Bałtyckiego przez Unię Europejską.

Obecnie w ramach działania 1.4 „Ochrona i odbudowa morskiej różnorodności biologicznej i ekosystemów morskich oraz systemy rekompensat w ramach zrównoważonej działalności połowowej” w zakresie poddziałania 1.4.2, o którym mowa w art. 40 ust. 1 lit. b-g oraz lit. i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1255/2011, organizacje rybackie działające na Państwa terenie będą mogły złożyć w terminie od dnia 27 marca 2020 r. do dnia 15 kwietnia 2020 r. wnioski o dofinasowanie na łączną kwotę 22,5 mln zł.

Przedmiotowe działanie polegające na stworzeniu bazy różnorodności biologicznej, stanowiące kontynuację badań które miały miejsce w roku 2019 r., będzie wdrażane przez organizacje rybackie działające na obszarze całego polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiegoi skierowane jest do statków rybackich o długości całkowitej do 12 m.

Wnioski o dofinansowanie składa się w oddziale regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Wniosek o dofinansowanie składa się w formie pisemnej, w postaci papierowej, osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę przez niego upoważnioną albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.