• <

Konwent Prezesów Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych

Strona główna Jachty, żeglarstwo Konwent Prezesów Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych
Konwent Prezesów Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych - GospodarkaMorska.pl

ew/pya.org.pl

05.03.2020 Źródło: własne

W miniony weekend w Toruniu odbył się trzeci Konwent Prezesów Okręgowych Związków Żeglarskich i Stowarzyszeń Klas Regatowych. To doroczne spotkanie służy obustronnej wymianie informacji między władzami PZŻ a przedstawicielami struktur lokalnych i organizacyjnych.

Prezes PZŻ Tomasz Chamera przedstawił aktualny stan polskiego żeglarstwa w oparciu o statystyki dotyczące uprawiania naszego sportu. Dużo czasu poświęcił strategii rozwoju dyscypliny i realizacji zadań Związku, zarówno w zakresie żeglarstwa powszechnego, wyczynowego oraz młodzieżowego. Odniósł się do istotności rozwoju upowszechniania żeglarstwa, podkreślając jak ważne jest zwiększanie liczby żeglarzy i zasięgu działalności PZŻ. Temu służy m.in. ogólnopolski program PolSailing realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu, ale także szereg innych działań, jak szkolenia i egzaminy na patenty żeglarskie, zaangażowanie w organizację Narodowego Dnia Sportu, czy żeglarskie aktywności w ramach programu Kinder+Sport.

 

Przykładem aktywnej działalności regatowej jest flagowy projekt PZŻ, Volvo Gdynia Sailing Days. Impreza, która odbyła się w minionym roku po raz dwudziesty, zgromadziła wielu zawodników z kraju i zagranicy. Poprzedziły ją Młodzieżowe Mistrzostwa Świata World Sailing, które obok sukcesu stricte regatowego, mogą się poszczycić faktem, że zostały zorganizowane pod hasłem przewodnim „Młodzi dla młodych”. Osoby zaangażowane w organizację były w młodym wieku, m.in. po to, aby zebrane tu doświadczenia, mogły procentować w przyszłej pracy na rzecz polskiego żeglarstwa. Sztab organizacyjny zasiliło tu wielu wolontariuszy. Warto także zaznaczyć, że PZŻ wprowadził system wolontariatu, zgodny ze światowymi standardami i wymogami Ministerstwa Sportu, dający wolontariuszom realny kontakt z żeglarstwem w jego najbardziej atrakcyjnej formie. Działania podejmowane na rzecz upowszechniania żeglarstwa przynoszą wymierne efekty, ale nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy z OZŻ-tami, członkami PZŻi klubami w regionach, a także z władzami samorządowymi.

 

Wiele czasu poświęcono na omówienie stanu żeglarstwa w regionach. Dobra współpraca z Okręgowymi Związkami Żeglarskimi i lokalnymi środowiskami to jeden z priorytetów PZŻ. Podczas konwentu zaznaczono, że w wielu regionach Polski żeglarstwo się rozwija, są ośrodki bardzo prężnie działające, mimo że niemal wszędzie podstawowym problemem są finanse. Jak jednak podkreślił Tomasz Chamera, w wielu okręgach działają nie tylko sprawni i operatywni działacze, ale przede wszystkim pasjonaci żeglarstwa, a to pozwala radzić sobie w trudnej sytuacji ekonomicznej. Podkreślano jednak potrzebę stałej współpracy i komunikacji na linii regiony – centrala. 

 

- Dobrze, że przynajmniej raz na rok mamy okazję spotkać się w takim gronie i w dobrej atmosferze podzielić się doświadczeniami. Mamy też możliwość realnie kształtować obraz naszego sportu w Polsce. To co dla mnie najistotniejsze w tym konwencie, to możliwość wzajemnego zainspirowania się przez przedstawicieli OZŻ-tów. Działamy w różny sposób, Okręgi są mniejsze i większe, bardziej lub mniej zamożne, czy skuteczne, ale to co nas łączy, to chęć zrobienia czegoś dobrego dla środowiska żeglarskiego. Sukcesy kolegów z innych ośrodków motywują nas do dalszej pracy na rzecz rozwoju i upowszechniania żeglarstwa – mówi Mateusz Bijak, Prezes Podlaskiego OZŻ.

Podczas konwentu omówione zostały również kluczowe projekty, w które zaangażowany jest Polski Związek Żeglarski. Tomasz Chamera przybliżył aktualny stan realizacji projektu Nowa Marina Gdynia. Obok modernizacji obiektów celem jest poprawa wyniku ekonomicznego tej nieruchomości oraz zapewnienie płynności funkcjonowania gdyńskich klubów żeglarskich. Innym z najważniejszych przedsięwzięć PZŻ jest modernizacja Portu Jachtowego Trzebież. Projekt ten został zakończony i rozliczony w lutym bieżącego roku, a częściowe otwarcie mariny nastąpiło już w połowie ubiegłego roku. W dalszej kolejności Tomasz Chamera przybliżył obecną sytuację związaną z jachtem Kapitan Głowacki, który stanowi współwłasność PZŻ. Obecnie prowadzone są rozmowy ze Starostą Powiatu Kołobrzeskiego w zakresie dalszego wykorzystania żaglowca.

Zgromadzeni na Konwencie mogli także zapoznać się bliżej z uruchomionym w czerwcu 2019 elektronicznym systemem ebiuro.pya.org.pl, stanowiącym platformę cyfryzacji obsługi administracyjnej Związku. System ten, poprzez sukcesywne dodawanie funkcjonalności, ułatwia pracę biura i skraca czas załatwiania formalności.Nie zabrakło także informacji o wprowadzeniu do sprzedaży nowego wydania Książeczki Żeglarskiej PZŻ. To projekt, którego efektem jest odświeżona i zaktualizowana Książeczka z kilkoma dodatkowymi elementami, w tym etui wykonanym z płótna żaglowego przez Partnera Związku, żaglownię Apollo Sails.

 

Podczas konwentu Jarosław Bazylko, Wiceprezes ds. śródlądowych PZŻ omówił konkurs o nagrodę PZŻ Błękitny Spinaker, który ma na celu popularyzację żeglarstwa turystycznego i rekreacyjnego, oraz ogólnopolskie regaty żeglarskie o Puchar Prezesa PZŻ. Impreza ma na celu integrowanie środowiska żeglarskiego w Polsce. Jarosław Bazylko przedstawił też projekt wprowadzenia amatorskiej licencji zawodnika PZŻ, która będzie uprawniać m.in. do startu w licencjonowanych przez PZŻ regatach amatorskich, przystąpienia do ubezpieczenia OC w ramach polisy zawartej przez PZŻ i noszenia reklam indywidualnych.

 

Z kolei Katarzyna Domańska, Wiceprezes ds. szkolenia PZŻ przybliżyła efekty prac Komisji Szkolenia, szczególnie odnosząc się do wprowadzonego od 2019 r. nowego systemu kształcenia kadry szkoleniowej PZŻ w żeglarstwie powszechnym. Zastąpił on dotychczasowy system szkolenia instruktorów PZŻ. Podstawową zmianą jest wycofanie stopnia Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ i wprowadzenie stopnia Nauczyciela Żeglowania PZŻ. Zmiana podyktowana jest potrzebą podniesienia jakości szkolenia instruktorskiego i rozwoju kadry instruktorskiej PZŻ. Dużo miejsca poświęcono planom wdrożenia nowego systemu certyfikatów sportowych i szkoleniowych PZŻ. Jest to odpowiedź na potrzeby środowiska żeglarskiego i chęć unifikacji poziomu szkolenia, zgodnie z modelem rekomendowanym przez Międzynarodową Federację Żeglarską World Sailing. Planowane jest określenie warunków niezbędnych do uzyskania certyfikatu centrum szkoleniowego PZŻ, które będzie ośrodkiem szkolenia żeglarskiego zarówno sportowego jak i powszechnego. Wiceprezes Domańska omówiła także zakres prac nad aktualizacją rozporządzeń dotyczących turystyki wodnej. 

 

Delegaci dyskutowali też nad zmianami w żeglarskich klasach olimpijskich i wpływem tych zmian na kierunki rozwoju polskiego żeglarstwa. Prezes Tomasz Chamera przedstawił trzy filary sportowej działalności związku – kadra narodowa i olimpijska, szkolenie młodzieży oraz upowszechnianie żeglarstwa i rozwój potencjału ludzkiego. Celem jest zachowanie żeglarstwa w gronie sportów priorytetowych w Polsce oraz podnoszenie pozycji PZŻ w rankingu światowym poprzez zachowanie odpowiednich źródeł finansowania, potencjału ludzkiego oraz ścieżek szkoleniowych wspomagających seniorów i młode talenty. 

 

- Konwent był dobrą okazją do spotkania się, wymiany informacji i przede wszystkim przedstawienia środowisku, co dokładnie dzieje się na poziomie Zarządu PZŻ, jakie podejmowane są działania i jakie są ich efekty. Dobrze jest też wysłuchać przedstawicieli różnych środowisk żeglarskich, jak zapatrują się na nasze działania, jakie mają poglądy. Chętnie korzystamy z ich uwag, inspiracji i podpowiedzi. To była dobra dyskusja o tym, jaką rolę PZŻ ma spełniać względem swoich członków, jak w przyszłości powinny funkcjonować nie tylko Okręgowe Związki Żeglarskie i stowarzyszenia, ale też sam PZŻ. Przykładam dużą wagę do tego konwentu, bo ciężko jest nam spotkać się w takim gronie częściej niż raz w roku. Z większością koleżanek i kolegów spotykamy się na Sejmiku Polskiego Związku Żeglarskiego. Jest to jednak wydarzenie znacznie bardziej formalne i trudniej znaleźć czas na dogłębną dyskusję, przedstawienie sobie wszystkich szczegółów i całej problematyki naszej działalności. Dziękuję wszystkim za udział, dziękuję za pomoc w realizacji Piotrowi Całbeckiemu, Marszałkowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Tadeuszowi Walterowi, właścicielowi Hotelu Walter za gościnę, pracownikom Biura Związku oraz obecnym na konwencie Wiceprezesom Związku, Katarzynie Domańskiej i Jarosławowi Bazylko - podsumował Prezes PZŻ, Tomasz Chamera.

 

Źródło:
własne
taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 56,19 $ baryłka  0,00% 23:56
 Cyna 21600,00 $ tona -0,94% 19 sty
 Cynk 2652,00 $ tona -0,45% 19 sty
 Aluminium 1951,00 $ tona -1,41% 19 sty
 Pallad 2373,75 $ uncja  0,22% 00:53
 Platyna 1135,80 $ uncja  -0,08% 00:53
 Srebro 26,03 $ uncja  0,12% 00:54
 Złoto 1869,80 $ uncja  -0,01% 00:53

Dziękujemy za wysłane grafiki.