• <
escort_980x120_gif_2020

Spotkanie podgrupy roboczej PO RYBY 2014-2020 ds. akwakultury

18.09.2015 10:03 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Spotkanie podgrupy roboczej PO RYBY 2014-2020 ds. akwakultury

Partnerzy portalu

Spotkanie podgrupy roboczej PO RYBY 2014-2020 ds. akwakultury - GospodarkaMorska.pl

Przedstawiciele organizacji sektora rybackiego oraz Departamentu Rybołówstwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uczestniczyli w trzecim posiedzeniu podgrupy roboczej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ds. akwakultury. Spotkanie odbywało się 15 września br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Otwierając spotkanie dyrektor Departamentu Rybołówstwa Tomasz Nawrocki poinformował, że posiedzenie zostało zwołane w celu omówienia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania w ramach Priorytetu 2 „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy” Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR).

W pełnym zakresie omówiono projekty dwóch uchwał Prekomitetu Monitorującego Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020:

  • uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu innowacje w ramach artykułu 47 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego;
  • uchwały w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru operacji do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) z zakresu inwestycje produkcyjne w akwakulturę w ramach artykułu 48 ust. 1 lit. a-d, f-h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.
Projektu te zostaną przesłane do rozpatrzenia w trybie obiegowym przez członków Prekomitetu Monitorującego.

Kolejne, czwarte posiedzenie podgrupy roboczej Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 ds. akwakultury zaplanowane zostało na 25 września br. Poświęcone ono będzie dalszej pracy nad kryteriami wyboru operacji do dofinansowania w ramach Priorytetu 2 EFMR.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.