• <

Komunikat nt. spotkania dotyczącego realizacji PO RYBY 2007-2013, pod kątem spełnienia zasady n+2

26.02.2015 11:00 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Komunikat nt. spotkania dotyczącego realizacji PO RYBY 2007-2013, pod kątem spełnienia zasady n+2
Komunikat nt. spotkania dotyczącego realizacji PO RYBY 2007-2013, pod kątem spełnienia zasady n+2 - GospodarkaMorska.pl

Samorządy województw przyczyniły się do realizacji zasady n+ 2

Wykorzystamy wszystkie środki w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.  Po raz kolejny, w 2014 r. Polska spełniła zasadę „n+2”, o której mowa w art. 90 rozporządzenia Rady (WE) w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego.    

- Był to rok przełomowy, ponieważ do realizacji zasady n+ 2 przyczyniły się głównie wydatki rozliczane przez samorządy województw – podkreślił sekretarz stanu Kazimierz Plocke podczas spotkania dotyczącego realizacji PO RYBY 2007-2013, pod kątem spełnienia zasady n+2.

Zasada n+2 jest jedną z podstawowych reguł zarządzania finansowego funduszami pomocowymi Unii Europejskiej. Oznacza ona, że jeżeli w roku „n” otrzymamy środki finansowe, to mamy 2 lata na wykorzystanie przyznanych środków.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji pośredniczących PO RYBY 2007 – 2013: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędów Marszałkowskich, Fundacji Programów Pomocowych FAPA, instytucji płatniczej – Ministerstwa Finansów, a także instytucji zarządzającej PO RYBY 2007-2013 - Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wiceminister Plocke podziękował marszałkom oraz wszystkim pracownikom samorządów województw, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach i przyczynili się do pełnego wykorzystania w 2014 r środków finansowych Programu.

- W 2015 roku zaangażowanie samorządów województw w rozliczanie projektów w ramach osi 4, z udziałem unijnych środków finansowych, będzie co najmniej na takim samym poziomie jak w roku minionym – powiedział Kazimierz Plocke.

Podczas spotkania zostały również omówione najistotniejsze sprawy związane z zakończeniem perspektywy 2007-2013 oraz rozpoczęciem okresu programowania 2014-2020.

Spotkanie dotyczącego realizacji PO RYBY 2007-2013, pod kątem spełnienia zasady n+2 odbywało się w dniach 12 – 13 lutego br.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 43142,00 $ tona 0,81% 27 sty
 Cynk 3648,00 $ tona 0,11% 27 sty
 Aluminium 3106,00 $ tona 0,45% 27 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.