• <
escort_980x120_gif_2020

Inauguracyjne posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły czwartej kadencji

22.03.2016 08:42 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Inauguracyjne posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły czwartej kadencji

Partnerzy portalu

Inauguracyjne posiedzenie Rady Regionu Wodnego Dolnej Wisły czwartej kadencji - GospodarkaMorska.pl

Rada Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego Dolnej Wisły rozpoczęła IV kadencję. Pierwsze posiedzenie Rady, w nowym składzie, odbyło się we wtorek, 15 marca 2015r., w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Zaproszona na spotkanie prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Iwona Koza, wręczyła członkom rady powołania.
Uczestnicy posiedzenia wybrali spośród swego grona prezydium Rady, w skład którego weszli: Zbigniew Ptak - przewodniczący, Alina Szpanowska – Karaś  - zastępca przewodniczącego oraz Bogusława Luterek – sekretarz.

Dyrektor RZGW w Gdańsku, Stanisław Otremba, w swoim wystąpieniu przybliżył zebranym główne zadania i zakres działalności instytucji. Na temat zrealizowanych inwestycji i przyszłych zamierzeń inwestycyjnych wypowiedział się z-ca dyrektora ds. technicznych i inwestycji, Andrzej Ryński. Dokumenty planistyczne, w których przygotowanie jest zaangażowany RZGW, omówił z-ca dyrektora ds. zarządzania zasobami wodnymi, Henryk Jatczak.

Pełna lista członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły dostępna jest na stronie: Skład Rady Gospodarki Wodnej
Członków Rady Gospodarki Wodnej Regionu Wodnego powołuje prezes KZGW na mocy art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 469), a sama Rada jest organem opiniodawczo-doradczym dyrektora regionalnego zarządu. Do udziału w nowej kadencji rady zaproszono przedstawicieli samorządu terytorialnego, organizacji społecznych, gospodarczych i ekologicznych oraz praktyków z dziedziny zarządzania gospodarką wodną.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.