• <
nauta_2024

Ruszyły konsultacje przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy

10.08.2020 15:28 Źródło: Gaz-System
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Ruszyły konsultacje przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy

Partnerzy portalu

Ruszyły konsultacje przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy - GospodarkaMorska.pl
fot. 123rf.com

GAZ-SYSTEM, ONTRAS Gastransport GmbH oraz GASCADE Gastransport GmbH uruchamiają wspólne konsultacje dotyczące projektów przepustowości przyrostowej dla połączeń międzysystemowych Polska-Niemcy

Polska (Krajowy System Przesyłowy) – Niemcy (Trading Hub Europe)


Na podstawie wyników sprawozdania z oceny zapotrzebowania rynku na przepustowość przyrostową przeprowadzonej w okresie od 1 lipca do 26 sierpnia 2019 roku, w ramach której zgłoszono zapotrzebowanie na przepustowość przyrostową w punkcie wyjścia GCP GAZ-SYSTEM/ONTRAS w kierunku z Polski do Niemiec, przekraczającą obecnie dostępną zdolność techniczną GAZ-SYSTEM oraz ONTRAS zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającym rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (NC CAM) rozpoczęli fazę projektowania.

W wyniku przeprowadzonych analiz technicznych i ekonomicznych operatorzy opracowali wstępną propozycję projektu przepustowości przyrostowej dla połączenia międzysystemowego na granicy Polska – Niemcy (Trading Hub Europe).

Wspólny dokument konsultacyjny zawierający opis projektu przepustowości przyrostowej w punkcie GCP GAZ-SYSTSEM/ONTRAS, oszacowanie kosztów, wstępny harmonogram, planowany do zaoferowania poziom oferty przepustowości powiązanej uzupełniony ogólnymi zasadami i warunkami udziału oraz uzyskania dostępu do przepustowości przyrostowej w ramach aukcji produktu rocznego w lipcu 2021 r.  jest dostępny do pobrania w zakładce konsultacje.

Polska (SGT) – Niemcy (Trading Hub Europe)

W ramach analogicznego procesu badania zapotrzebowania na przepustowość przyrostową pomiędzy polskim odcinkiem Systemu Gazociągów Tranzytowych Jamał-Europa (SGT) i Niemcy (Trading Hub Europe), po stronie niemieckiej GASCADE otrzymał zgłoszenie dotyczące zwiększenia po stronie niemieckiej dostępnej w punkcie wejścia Mallnow przepustowości ciągłej (FZK).

W związku z powyższym, GASCADE przeprowadził niezbędne analizy techniczne w celu opracowania projektu przepustowości przyrostowej dla połączenia międzysystemowego Mallnow wraz z uwzględnieniem zmian w niemieckim systemie przesyłowym wynikających z planowanego połączenia obszarów rynkowych NCG i Gaspool w jeden obszar rynkowy Trading Hub Europe (THE). Wynik tych analiz został zawarty w przekazanym do konsultacji projekcie.

Ze względu na fakt, że do GAZ-SYSTEM ISO nie wpłynęło żadne niewiążące zgłoszenie zapotrzebowania na przepustowość przyrostową, a przepustowość techniczna w punkcie Mallnow po stronie polskiej jest wystarczająca w celu zapewnienia przesyłu w kierunku Niemiec, po polskiej stronie nie było potrzeby przeprowadzania analiz technicznych i GAZ-SYSTEM ISO nie przeprowadził dodatkowych analiz techniczno-finansowych z wiązanych z potencjalną rozbudową systemu.

Wspólny dokument konsultacyjny dotyczący projektu przepustowości przyrostowej w punkcie Mallnow uzupełniony ogólnymi zasadami i warunkami udziału oraz uzyskania dostępu do przepustowości przyrostowej w ramach aukcji produktu rocznego w lipcu 2021 r. jest dostępny do pobrania w zakładce konsultacje.

Zainteresowani użytkownicy sieci są proszeni o przesłanie ewentualnych uwag do propozycji obu projektów przepustowości przyrostowej na adres: incremental@gaz-system.pl do dnia 10 września 2020 r.

Po zakończeniu konsultacji, zgodnie z NC CAM, operatorzy planują złożyć do krajowych organów regulacji wnioski o wydanie  skoordynowanych decyzji o zatwierdzeniu obu projektów.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

EU_CERT_2024

Dziękujemy za wysłane grafiki.