• <
escort_980x120_gif_2020

Raport IPCC o kryzysie klimatycznym: Clean Arctic Alliance wzywa do ograniczenia emisji z żeglugi

10.08.2021 15:13 Źródło: własne
Strona główna Ekologia Morska, Rybołówstwo Raport IPCC o kryzysie klimatycznym: Clean Arctic Alliance wzywa do ograniczenia emisji z żeglugi

Partnerzy portalu

Raport IPCC o kryzysie klimatycznym: Clean Arctic Alliance wzywa do ograniczenia emisji z żeglugi - GospodarkaMorska.pl
Fot. Pixabay

Odpowiadając na publikację raportu Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu (IPCC) dotyczącą zmian klimatycznych, Clean Arctic Alliance wezwał Międzynarodową Organizację Morską (IMO) do natychmiastowych cięć emisji z węgla z żeglugi w Arktyce, a także do pilnego zmniejszenia emisji z węgla na całym świecie. 

Sojusz wezwał również do włączenia w IMO nowego środka krótkoterminowego, a ONZ do zmiany swoich celów klimatycznych, tak aby zapewnić pełną dekarbonizację sektora znacznie wcześniej, niż w 2050 roku.

Na początku tego roku ministrowie spraw zagranicznych państw Arktyki ogłosili, że Arktyka ociepliła się już o trzy stopnie. W sprawozdaniu IPCC w sprawie klimatu stwierdza się, że w XXI wieku w skali globalnej przekroczone zostanie ocieplenie nie tylko o 1,5 stopnia, co stanowi wartość progową dla zmian klimatycznych, a o 2 stopnie, o ile do 2030 roku nie nastąpi głęboka redukcja emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. Topnienie lodowców i utrata pokrywy lodowej Grenlandii są zaliczane do najbardziej pewnych i poważnych skutków globalnego ocieplenia, podczas gdy utrata polarnej pokrywy lodowej i wzrost poziomu morza stanowią jedne z największych zagrożeń.

– Ustalenia IPCC sprawiają, że poziomy ambicji klimatycznych i harmonogramy, które są obecnie przedstawiane w Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w odniesieniu do żeglugi, są całkowicie nieodpowiednie. Konieczne jest, aby środki, które mają zostać przyjęte w tym roku, zostały wzmocnione, aby zapewnić, że będą one szybko ograniczać emisje CO2 ze statków, zwłaszcza tych, które znajdują się w rejonie Arktyki –  powiedziała Sian Prior, główny doradca Clean Arctic Alliance. – Międzynarodowa żegluga nie jest poza porozumieniem paryskim, które obejmuje zanieczyszczenia klimatu w całej gospodarce – kontynuowała.

– Węgiel jest czynnikiem wpływającym na zmiany klimatu. Ograniczenie emisji z węgla, a w konsekwencji jego osadzania się na śniegu i lodzie Arktyki, powstrzyma jego wpływ na globalne ocieplenie praktycznie natychmiast – skwitowała.

Potrzebna szybka transformacja na wszystkich poziomach

Raport IPCC ostrzega, że "potrzebna jest zmiana transformacyjna na wszystkich poziomach: indywidualnym, społecznym, biznesowym, instytucjonalnym i rządowym”.

Dla IMO, państw Arktyki i międzynarodowej żeglugi oznacza to konieczność zwiększenia ambicji i celów podczas spotkania Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego w listopadzie tego roku. Mają zostać podjęte działania mające na celu natychmiastowe ograniczenia emisji z węgla z żeglugi w Arktyce oraz pilnego ograniczenia emisji z węgla w skali globalnej oraz zrewidowanie celów klimatycznych, aby zapewnić pełną dekarbonizację międzynarodowej żeglugi na długo przed 2050 rokiem.

– Raport stwierdza również, że rdzenne populacje w Arktyce stoją w obliczu wymarcia kulturowego – oznajmiła Prior. – Jest to niewybaczalne, gdy mamy do dyspozycji środki, aby zapobiec temu zdarzeniu. IMO musi nadać priorytet dla społeczności rdzennych i bezpośrednio zaangażować mieszkańców Arktyki, którzy są na pierwszej linii wpływu kryzysu klimatycznego, w decyzje dotyczące emisji przez żeglugę – podsumowała.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.