• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Przysięga wojskowa studentów AMW

13.10.2020 14:15 Źródło: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Partnerzy portalu

Przysięga wojskowa studentów AMW - GospodarkaMorska.pl
fot. AMW

Już w najbliższy piątek odbędzie się przysięga wojskowa podchorążych 1 roku Akademii Marynarki Wojennej. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 na placu apelowym uczelni. Słowa roty wypowie 99 studentów wojskowych, w tym 24 kobiety, które zakończą słowami „Za sprawę mojej Ojczyzny, w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg”. Dla zachowania bezpieczeństwa epidemiologicznego przysięga będzie miała charakter zamknięty. Dlatego zachęcamy Państwa, zwłaszcza rodziny przysięgających podchorążych, do śledzenia transmisji na kanale YouTube AMW.

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam…” - tymi słowami podchorążowie (studenci wojskowi) I roku rozpoczną uroczystą przysięgę wojskową. To najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. Przysięga wojskowa wiąże żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Dzień ten oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej i początek drogi do uzyskania szlifów oficerskich. Dlatego też będzie to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych, ale również dla ich rodzin oraz najbliższych. Przysięgę wojskową składa każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również student uczelni wojskowej.

Przed złożeniem przysięgi studenci wojskowi przeszli podstawowe szkolenie wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej. W trakcie szkolenia uczyli się regulaminów, musztry, posługiwania się bronią i sprzętem wojskowym. Wykonywali strzelania do tarcz oraz poznawali podstawowe zasady sztuki wojennej. Przygotowywali się także do uroczystej przysięgi wojskowej. Teraz czeka ich 5 lat ciężkiej służby i nauki, aby na koniec studiów otrzymać stopień podporucznika marynarki wojennej. Po uroczystym złożeniu przysięgi wojskowej kandydaci na żołnierzy zawodowych udadzą się na przepustki, będzie to dla nich ostatni czas wolny przed nowym rokiem akademickim.

W związku z tym, iż część podchorążych przysięgę składała wcześniej, w ramach np. przeszkoleń wojskowych, to naukę rozpocznie 117 studentów wojskowych, w tym 28 kobiet.. Młodzi adepci przez cały okres kształcenia będą pozyskiwać wiedzę teoretyczną oraz praktyczną, która ma przygotować ich do objęcia pierwszych stanowisk oficerskich.

Już od prawie 100 lat Akademia Marynarki Wojennej kształci przyszłych oficerów do pełnienia służby w Siłach Zbrojnych RP. Obecnie studia wojskowe prowadzone są na kierunkach: nawigacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika oraz systemy informacyjne w bezpieczeństwie. Wykwalifikowana kadra dydaktyczna oraz dostęp do nowoczesnych laboratoriów i trenażerów umożliwia nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej.

Link do transmisji: https://www.youtube.com/watch?v=KN9VW2p4GVU

Gospodarka Morska
fot. AMW

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.