• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

PRS na konferencji naukowej Politechniki Gdańskiej ,,Ciągłe doskonalenie w teorii i praktyce''

19.01.2021 09:20 Źródło: PRS
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu PRS na konferencji naukowej Politechniki Gdańskiej ,,Ciągłe doskonalenie w teorii i praktyce''

Partnerzy portalu

PRS na konferencji naukowej Politechniki Gdańskiej ,,Ciągłe doskonalenie w teorii i praktyce'' - GospodarkaMorska.pl
fot. PRS

W ubiegłym tygodniu, w dniach 14-15 stycznia, na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej odbyła się  VI Konferencja naukowa „Ciągłe doskonalenie w teorii i praktyce”. Tym razem, z uwagi na pandemię, wydarzenie zorganizowano w formule zdalnej.

Wydarzenie łączyło przedstawicieli nauki i biznesu, którzy wspólnie podejmowali tematy aktualnych wyzwań zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19. Na konferencji nie zabrakło głosu z PRS.

W panelu dyskusyjnym, który stanowił 3 sesję pierwszego dnia konferencji, Dyrektor Pionu Certyfikacji, Michał Chudziński, przedstawił odpowiedź PRS na bieżące wyzwania biznesu i „receptę” na ciągłe doskonalenie się w obliczu ryzyka zakażeń oraz ograniczanie zagrożeń ciągłości działania– autorski Standard PRS.

Standard PRS znajduje zastosowanie w każdej organizacji, bez względu na jej wielkość czy specyfikę prowadzonej działalności, a jego wdrożenie umożliwia prowadzenie efektywnych działań profilaktycznych i zapobiegających wystąpieniu zakażeń, w tym minimalizowanie ryzyka zakażeń w chwili wystąpienia stanu wyjątkowego. Po wdrożeniu Standardu PRS w organizacji przeprowadzany jest audyt, który ma na celu zweryfikowanie stopnia wprowadzenia wymagań PRS. Certyfikat, który otrzymuje organizacja, stanowi dla niej, jej klientów i innych stron zainteresowanych, obiektywny dowód podejmowania przez certyfikowaną organizację skutecznych działań dla minimalizowania ryzyka wystąpienia zakażeń oraz gotowość do reagowania na wypadek zakażeń czy stanu epidemii. Organizacja otrzymuje również prawo posługiwania się znakiem certyfikacji poświadczającym wdrożenie Standardu PRS.

W drugim dniu  konferencji młodzi naukowcy z uczelni w kraju i z zagranicy wymienili się poglądami prezentując swoje opinie i wyniki badań na temat ciągłego doskonalenia.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.