• <
urząd_morski_gdynia_2021

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym - GospodarkaMorska.pl

pc/MIB

04.08.2017 Źródło: własne

Inspektorzy jednostek dozoru technicznego będą kontrolować na stacjach paliw wydajność urządzeń wychwytujących pary paliwa, które uwalniają się podczas tankowania pojazdów, i monitorować ich przekazywanie do zbiornika magazynowego. Zapewni to ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak benzen i ozon. 2 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o dozorze technicznym, przygotowaną przez ministra infrastruktury i budownictwa.

Dozór techniczny nad urządzeniami do odzyskiwania par paliwa na cywilnych stacjach paliw zostanie powierzony inspektorom Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Z kolei inspektorzy Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) będą badać urządzenia na stacjach paliw zlokalizowanych na obszarach kolejowych, bocznicach kolejowych, na terenie portów i przystani morskich oraz żeglugi śródlądowej. Badania urządzeń na wojskowych stacjach paliw będą przeprowadzać inspektorzy Wojskowego Dozoru Technicznego (WDT).

Obowiązek wyposażenia stacji paliw w urządzenia do odzyskiwania par paliwa wynika z przepisów rozporządzenia ministra gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz ich usytuowanie.

Zmiany w ustawie o dozorze technicznym wdrażają przepisy dyrektywy 2009/126/WE, wraz ze zmianami wynikającymi z dyrektywy 2014/99/UE, zobowiązującej państwa członkowskie do wprowadzenia przepisów, które spowodują, że wydajność wychwytu par paliwa na stacjach paliw będzie kontrolowana w określonych odstępach czasu, zgodnie z normą EN 16321-2:2013.

UDT, TDT, WDT posiadają wykwalifikowaną kadrę i aparaturę pomiarową, niezbędną do przeprowadzania pomiarów odzyskiwania par paliwa, zgodnie ze wskazaniami normy europejskiej.

Nowe regulacje mają obowiązywać po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31709,00 $ tona -3,03% 18 cze
 Cynk 2873,00 $ tona -3,00% 18 cze
 Aluminium 2374,00 $ tona -2,18% 18 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.