• <
urząd_morski_gdynia_2021

Nowe wymagania Konwencji SOLAS w zakresie przyrządów do badania atmosfery dla przestrzeni zamkniętych

Strona główna Prawo Morskie, Polityka Morska, Ekonomia Morska Nowe wymagania Konwencji SOLAS w zakresie przyrządów do badania atmosfery dla przestrzeni zamkniętych
08.06.2016 Źródło: własne

Poprzez Rezolucję MSC.380(94) przyjętą przez IMO w 2014 roku i wdrażającą zmiany do Konwencji SOLAS, wprowadzony zostaje obowiązek wyposażenia statku w przenośne urządzenia do pomiaru atmosfery, który obowiązuje od 1. lipca 2016, jako Prawidło XI-1/7 Konwencji.

Zgodnie z poprawkami do Konwencji SOLAS zawartymi w Rezolucji IMO MSC.380(94), prawidło XI-1/7 stanowi co następuje:

  • każdy statek do którego ma zastosowanie rozdział I konwencji SOLAS powinien być wyposażony w odpowiedni przenośny przyrząd lub przyrządy do pomiaru atmosfery;
  • jako minimum, przyrządy te powinny być zdolne do pomiaru zawartości tlenu, stężenia gazów palnych lub ich oparów, siarkowodoru oraz tlenku węgla przed wejściem do przestrzeni zamkniętych;
  • urządzenia spełniające wymagania prawidła XI-1/7, ale znajdujące się na statku jako wyposażenie wynikające z innych postanowień, mogą stanowić równocześnie spełnienie wymagań prawidła XI-1/7;
  •  należy przewidzieć odpowiednie środki do kalibracji tych urządzeń.

Źródło:
własne
legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.