• <

Czaputowicz: Rozwój współpracy regionalnej jest jednym z naszych nadrzędnych priorytetów

pc

21.03.2018 10:26 Źródło: PAP
Strona główna Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska Czaputowicz: Rozwój współpracy regionalnej jest jednym z naszych nadrzędnych priorytetów
Czaputowicz: Rozwój współpracy regionalnej jest jednym z naszych nadrzędnych priorytetów - GospodarkaMorska.pl

Rozwój współpracy regionalnej jest jednym z naszych nadrzędnych priorytetów; w łonie Grupy Wyszehradzkiej odczuwamy rosnącą wolę współdziałania na rzecz realizacji wspólnoty interesów - mówił w Sejmie szef MSZ Jacek Czaputowicz.

"Rozwój współpracy regionalnej jest jednym z naszych nadrzędnych priorytetów. Z licznymi sąsiadami łączy nas sieć wspólnych interesów - kwestie bezpieczeństwa, zagadnienia infrastrukturalne, podobne podejście do budżetu Unii Europejskiej i reprezentacji naszego regionu w jej strukturach decyzyjnych" - mówił szef MSZ w trakcie swojego expose.

Jak dodał, "w łonie Grupy Wyszehradzkiej odczuwamy rosnącą wolę współdziałania na rzecz realizacji wspólnoty interesów". "Jesteśmy wdzięczni za solidarność okazaną nam przez Węgry w sporze z Komisją Europejską" - wskazał.

Czaputowicz zwrócił też uwagę, że w ramach Grupy Wyszehradzkiej "dopracowaliśmy się daleko posuniętej zbieżności stanowisk w odniesieniu do kryzysu migracyjnego i procesu integracji europejskiej".

Dodał, że wspólną wizję przyszłości UE kraje V4 przedstawiły podczas szczytu w Rzymie z okazji 60-lecia przyjęcia Traktatów.

Czaputowicz poruszył też kwestię inicjatywy Trójmorza, która obejmuje 12 państw członkowskich UE należących do regionu położonego między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Jak mówił celem inicjatywy jest przełożenie na konkrety infrastrukturalne prawno-traktatowych reguł Jednolitego Rynku Europejskiego. "Wymiana dóbr, usług i mobilność pracowników pozostają w naszym regionie daleko poniżej istniejącego w nim potencjału. Barierą jest brak infrastruktury drogowej, kolejowej oraz energetycznej w paśmie północ-południe" - zaznaczył.

"Liczymy na zacieśnienie i skonkretyzowanie współpracy, między innymi w postaci utworzenia Funduszu Trójmorza (...)" - dodał.

W ocenie szefa MSZ otwarcie się na Skandynawię - Danię, Norwegię, Szwecję oraz Finlandię byłoby też naturalnym kierunkiem rozwoju inwestycji infrastrukturalnych Trójmorza. "Cenimy sobie dialog w formacie łączącym Europę Środkową i Skandynawię" - mówił.

Czaputowicz odnosząc się do państw bałtyckich – Litwy, Łotwy i Estonii mówił, że "łączy nas podobne postrzeganie natury zagrożeń, zbieżność interesów w odniesieniu do Unii Europejskiej, wspólne interesy energetyczne i infrastrukturalne".

Czaputowicz w trakcie wystąpienia podkreślił też, że "polityka wschodnia należy do najważniejszych wymiarów polityki zagranicznej Rzeczypospolitej". "Rozstrzyga o tym zarówno obecny dynamizm rozwoju sytuacji na wschodzie, skala wyzwań płynąca z tego kierunku dla bezpieczeństwa Polski i Europy, jak i nasze doświadczenie historyczne" - mówił.

"W interesie Polski leży, by narody jej wschodniego sąsiedztwa cieszyły się niepodległością i bezpieczeństwem. By zgodnie z duchem i literą Karty Narodów Zjednoczonych oraz zasad Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, respektowano ich prawo do suwerennego wyboru drogi rozwoju, ustroju politycznego i sojuszy" - podkreślił.

"Te z nich, które zdecydują o swej opcji proeuropejskiej i prozachodniej mogą liczyć na wytrwałą pomoc Polski na rzecz realizacji obranego przez nie celu" - dodał.

legal_marine_390x100_gif_2020

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.