• <
BOTA_2023

Powstała pierwsza polska książka o morskiej energetyce wiatrowej

jb

08.01.2023 23:56
Strona główna Energetyka Morska, Wiatrowa, Offshore Wind, Offshore Oil&Gas Powstała pierwsza polska książka o morskiej energetyce wiatrowej

Partnerzy portalu

Powstała pierwsza polska książka o morskiej energetyce wiatrowej - GospodarkaMorska.pl

Grupa specjalistów i praktyków zajmujących się morską energetyką wiatrową, niezależnie od swojej działalności biznesowej i zawodowej, postanowiła przygotować książkę poruszającą temat, który wzbudza ostatnio bardzo duże zainteresowanie.

Autorzy liczą, że książka pozwoli odbiorcom na zrozumienie podstawowych aspektów tej dziedziny, a także umożliwi wyciągnięcie własnych wniosków z praktycznych przykładów opisanych w publikacji. Książka jest skierowana do odbiorcy na poziomie akademickim, ale posiadającego pewną minimalną wiedzę w omawianej dziedzinie. Opracowanie powinno pozwolić czytelnikowi zaznajomić się z szerokim spektrum zagadnień i umożliwić podstawowe zrozumienie zarówno kwestii technicznych, biznesowych czy prawnych.

– Wierząc w rozwój branży morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju i mając na uwadze podnoszenie lokalnych kompetencji w tej dziedzinie, autorzy publikacji postawili sobie za cel przybliżenie tematyki morskiej energetyki wiatrowej. Opracowanie w sposób przekrojowy przedstawiona zarys kluczowych zagadnień z związanych energetyką wiatrową na morzu – powiedział nam Łukasz Sikorski, Director Europe OWC i główny redaktor publikacji.

Opracowanie stanowi wyraz fascynacji morską energetyką wiatrową i  chęci podzielenia się wiedzą z szerokim gronem odbiorców. Autorami poszczególnych rozdziałów są osoby posiadające praktyczne doświadczenie związane z daną tematyką, a niekiedy także wykładające poszczególne zagadnienia w ramach dedykowanych zajęć uniwersyteckich. Podbudowa teoretyczna jest uzupełniona studiami przypadków oraz praktycznymi doświadczeniami, pochodzącymi zarówno z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Zespół autorów funkcjonuje w ramach grupy Pro Offshore, stawiającej sobie za cel popularyzację tematyki oraz podnoszenie kompetencji lokalnych kadr.

Michał Gronert — doradca techniczny branży energetycznej specjalizujący się w kwestiach morskiej energetyki wiatrowej. Przygotował część o certyfikacji MFW.

Piotr Jędrzejewski — konsultant w branży specjalizujący się w tematyce modelowania kosztów. 

Kamil Mathews — konsultant zajmujący się rozwojem projektów, zaangażowany w projekty w Polsce i za granicą.

Piotr Jędrzejewski i Kamil Mathews zajęli się kwestiami kosztowymi opisując ich różne części składowe oraz prezentując wyniki analizy dla przykładowego projektu.

Remigiusz Joeck — ekspert zagadnień elektroenergetycznych, gościnny wykładowca PG, autor opracowań branżowych i artykułów. Podjął kwestię infrastruktury elektroenergetycznej, w tym wyprowadzenia mocy i kabli podmorskich.

Agnieszka Moribe — specjalistka zagadnień budowlanych, zajmująca się realizacją projektów m.in. na rynkach azjatyckich. Przedstawiła różnorodne zagadnienia związane z fundamentami i konstrukcjami wsporczymi.

Karolina Pietrzak — ekspert rozwoju projektów z praktycznym doświadczeniem zdobytym na różnych światowych rynkach. Opowiedziała o globalnych i lokalnych uwarunkowaniach sektora morskiej energetyki.

Michał Sękal — ekspert kwestii operacyjnych z praktycznym doświadczeniem na polskich i zagranicznych rynkach. Dodał parę słów o rozwiązaniach pływających, ale przede wszystkim podzielił się praktyczną wiedzą dotyczącą eksploatacji morskich farm wiatrowych.

Łukasz Sikorski — dyrektor globalnego konsultanta z branży morskiej energetyki wiatrowej; gościnny wykładowca PG, UMG i UG; autor artykułów branżowych. Zaprezentował wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania projektem morskiej energetyki wiatrowej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

Marcin Sowiński — ekspert rozwoju projektów i zarządzania interesariuszami, pracujący dla wiodących inwestorów działających na rynku. Opisał cały cykl życia tego rodzaju inwestycji, skupiając się w szczególności na ich rozwoju i realizacji.

Marceli Tauzowski — starszy ekspert w departamencie morskich farm wiatrowych u wiodącego dewelopera. Poruszył temat systemów i kampanii pomiarowych wiatru i warunków meteorologiczno‑hydrograficznych.

Monika Wolny — ekspertka rozwoju projektów pracująca dla wiodących inwestorów działających na rynku. Opisała zagadnienia związane z planem zagospodarowania obszarów morskich, a także wskazała możliwości współistnienia różnych form użytkowania morza.

Przedmowę przygotowali Małgorzata Bartosik i Tomasz Harackiewicz. Podjęli w niej temat dążenia do dekarbonizacji i wyjątkowości sektora.

Książka, będąca rezultatem wielomiesięcznej pracy, jest dostępna w sprzedaży od początku stycznia w postaci ebooka >> tutaj

seaway7

Dziękujemy za wysłane grafiki.