• <
PZT_1100x200_gif_2020

Minister Adamczyk otworzył Międzynarodową Konferencję „Korytarze Sieci Bazowej TEN-T”

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Minister Adamczyk otworzył Międzynarodową Konferencję „Korytarze Sieci Bazowej TEN-T”
Minister Adamczyk otworzył Międzynarodową Konferencję „Korytarze Sieci Bazowej TEN-T” - GospodarkaMorska.pl
19.10.2016 Źródło: własne

- Polski rząd realizuje zobowiązania do wybudowania odcinków dróg znajdujących się w sieci bazowej TEN-T do 2030 r. Naszym celem jest konsekwentna realizacja tego zadania. Czynimy także wszystko, aby cały przebieg międzynarodowej drogi Via Carpatia został włączony do sieci bazowej, co ułatwi koordynację jej realizacji – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, otwierając konferencję „Korytarze sieci bazowej TEN-T”.

W zorganizowanej 19 października 2016 r. w Warszawie konferencji wzięli również udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, minister transportu Republiki Czeskiej Dan Ťok, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Árpád Érsek, podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju narodowego Węgier Ákos Mernyei, koordynatorzy europejscy korytarzy sieci bazowej TEN-T Catherine Trautmann, Kurt Bodwig i Paweł Wojciechowski oraz Tomasz Poręba, wiceprzewodniczący Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.

- Sieci TEN-T to połączenia drogowe i kolejowe pomiędzy państwami, to drogi życia. To drogi, które służą rozwojowi całej Unii Europejskiej. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do utworzenia spójnej i zintegrowanej europejskiej sieci transportowej, odpowiadającej wyzwaniom XXI wieku – podkreślił minister Andrzej Adamczyk.

W trakcie konferencji przedstawiciele Polski, Słowacji i Czech podpisali list intencyjny w sprawie realizacji odcinków transgranicznych korytarza Bałtyk-Adriatyk. List podpisali: minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, minister transportu Republiki Czeskiej Dan Ťok, minister transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowackiej Árpád Érsek, a także Kurt Bodewig - koordynator europejski Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Celem deklaracji jest podkreślenie znaczenia realizacji kluczowych odcinków transgranicznych w korytarzu Bałtyk-Adriatyk tak, aby były one zrealizowane zgodnie ze standardami przewidzianymi dla sieci TEN-T oraz w odpowiednich, określonych dla nich terminach.

Podczas konferencji, która stanowiła jedno z wydarzeń polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, dyskutowano na temat rozwoju korytarzy sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk i Morze Północne-Bałtyk. Omawiano znaczenie korytarzy sieci bazowej TEN-T przebiegających przez Polskę dla rozwoju regionów i miast oraz perspektyw rozwoju branży spedycyjno-logistycznej. Rozmawiano również o wyzwaniach i szansach wynikających z realizacji planów pracy korytarzy sieci bazowej TEN-T w krajach V4. Podkreślano także znaczenie korytarzy, omawiano współpracę i projekty transportowe kluczowe dla V4 oraz inicjatywy regionalne i makroregionalne przyczyniające się do zacieśnienia współpracy na rzecz rozwoju sieci transportowych.

Na marginesie konferencji minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk spotkał się z Arpádem Érsekiem, ministrem transportu, budownictwa i rozwoju regionalnego Republiki Słowacji.

- Polska i Słowacja powinny współdziałać przy realizacji strategicznych projektów transportowych, w tym projektu szlaku drogowego Via Carpatia, jakże ważnego dla Europy Centralnej. Projekt ten ma poparcie nie tylko Komisarz V. Bulc, ale także wszystkich państw sąsiadujących na wschodzie – powiedział Andrzej Adamczyk.

Ministrowie omówili problem ograniczeń w tonażu dróg na przejściach polsko-słowackich, co jest poważną przeszkodą w prowadzeniu działalności biznesowej przez przewoźników drogowych, działających na pograniczu.

- Powinniśmy zintensyfikować dialog o drogowych przejściach granicznych, by w perspektywie 2-3 lat możliwa była znacząca poprawa warunków prowadzenia transgranicznej działalności transportowej. Konieczne jest zapewnienie komplementarności prowadzonych po obu stronach granicy prac inwestycyjnych, by w naszym regionie powstawał spójny system transportowy – powiedział biorący udział w spotkaniu wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit.

W agendzie spotkania znalazły się także takie tematy jak współpraca w zakresie transportu kolejowego na pograniczu polsko-słowackim czy przywrócenie regularności prac gremiów współpracy dwustronnej.

# # #

Polska wraz z innymi państwami Europy Środkowej zaangażowana jest we wdrażanie dwóch korytarzy sieci bazowej TEN-T: Bałtyk-Adriatyk, łączącego polskie porty morskie z portami adriatyckimi oraz Morze Północne-Bałtyk, łączącego państwa nadbałtyckie przez Polskę z Niemcami i państwami Beneluksu. Korytarze sieci bazowej TEN-T mają służyć koordynacji różnych projektów na szczeblu ponadnarodowym. Powinny przyczynić się do rozwoju infrastruktury sieci bazowej tak, aby rozwiązać problem wąskich gardeł, zintensyfikować połączenia transgraniczne oraz poprawić wydajność i zrównoważony charakter systemu transportowego. Powinny się one także przyczyniać do poprawy spójności regionów UE poprzez lepszą współpracę terytorialną.

Źródło:
własne
Port Gdynia - Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków w Porcie Gdynia - 390x150
port_gdańsk_sprzedaż_pge_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32425,00 $ tona 0,09% 5 maj
 Cynk 2935,00 $ tona -0,81% 5 maj
 Aluminium 2446,00 $ tona 0,49% 5 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.