• <
pge_baltica_390x100_duży

Ponad 130 ostróg umocniło brzeg Półwyspu Helskiego

Strona główna Ekologia Morska, Ochrona Bałtyku, Rybołówstwo Morskie Ponad 130 ostróg umocniło brzeg Półwyspu Helskiego

Partnerzy portalu

Urząd Morski w Gdyni

We wtorek odbyło się oficjalne zakończenie projektu "Ochrona brzegów morskich w rejonie Półwyspu Helskiego". Prace prowadzone od 2018 roku obejmowały m.in. odbudowę umocnienia brzegu w Kuźnicy i budowę 135 ostróg między Władysławowem a Kuźnicą.

Ponad 130 ostróg na 12 km odcinku od Władysławowa do Kuźnicy umocniło brzeg Półwyspu Helskiego. Był to nasz priorytet, aby ochronić ten odcinek półwyspu od strony otwartego morza – przekonuje Robert Mokrzycki z Urzędu Morskiego w Gdyni.

- Półwysep Helski jest kluczowym elementem ochrony brzegów aglomeracji trójmiejskiej, który jest naturalnym falochronem chroniącym plaże Sopotu, Gdańska, a nawet Mierzei Wiślanej przed erozją i bierze na siebie główne uderzenie fal sztormowych, dlatego był to nasz priorytet, aby ochronić ten odcinek Półwyspu Helskiego od strony otwartego morza - powiedział Główny Inspektor Ochrony Wybrzeża w Urzędzie Morskim w Gdyni Robert Mokrzycki.

Jak podał Urząd Morski w Gdyni, realizowany od 2018 roku projekt obejmował odbudowę ostróg zabezpieczających brzeg morski Półwyspu Helskiego, odbudowę opaski brzegowej w miejscowości Kuźnica, monitoring rejonu Półwyspu Helskiego oraz zakup wyposażenia służb ochrony wybrzeża. W ramach prac zbudowano 135 ostróg na odcinku 12 km od Władysławowa do Kuźnicy. "Celem budowy tego systemu było zabezpieczenie brzegu Półwyspu Helskiego przed działaniem morza. Ostrogi są jednym z elementów ochrony brzegu, kombinacją drewnianych pali, chroniących brzeg przed wypłukiwaniem. Zostały zaprojektowane w sposób, który ma spowolnić zjawisko erozji. Odbudowa umocnienia brzegu w Kuźnicy na długości około 500 metrów była konieczna z uwagi na uszkodzenia sztormowe w istniejącym obiekcie. Dotyczyła umocnienia pomiędzy wejściami nr 32 i 34 oraz fragmentu odsłoniętej opaski na odcinku ok. 100 m w kierunku wejścia nr 31. Obudowę umocnienia brzegu wykonano przy użyciu kamieni łamanych, które utworzyły kamienną skarpę.

W styczniu 2019 roku sztorm uszkodził istniejącą, około 30-letnią opaskę gabionową, w szczególności kosze, które zostały zdeformowane. Ponadto, na odcinku pomiędzy wejściami 32 i 34 została zabrana część plaży, aż do podnóża wydmy. W latach 2019-2020 na tym odcinku przeprowadzono sztuczne zasilanie w ilości około 100 m3/mb brzegu oraz odbudowano zespół ostróg. Odbudowa opaski polegała na wykonaniu wykopów oraz narzutu z kamieni łamanych. W ramach programu ochrony brzegów morskich, odbudowano także dwa zejścia na plażę, a w sąsiedztwie budowli - wjazd technologiczny.

Innym zrealizowanym zadaniem było podpisanie umowy z Instytutem Budownictwa Wodnego PAN na wykonanie monitoringu i modelowania matematycznego procesów hydro- i litodynamicznych wokół Półwyspu Helskiego. W jej ramach wykonano pomiary falowania, prądów, poziomów wody oraz przebudowy dna i brzegu morskiego w kilku reprezentatywnych obszarach Półwyspu.

Elementem projektu było także wyposażenie służby w specjalistyczny sprzęt, niezbędny do sprawnego i wydajnego wykonywania zadań ochronnych na brzegu morskim.

escort_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.