• <
nauta_2024

Zjazd Polskiego Forum Technologii Morskich. Podsumowanie 2023 roku i wizyta w stoczni Nauta

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Zjazd Polskiego Forum Technologii Morskich. Podsumowanie 2023 roku i wizyta w stoczni Nauta
Pokaż cały artykuł
Fot. GospodarkaMorska.pl

Podczas ostatniego spotkania Polskiego Forum Technologii Morskich podsumowany został ostatni rok działalności. Doszło także do wyborów 1/3 rady organizacji oraz podpisania listu intencyjnego o współpracy z PIMEW.

Polskie Forum Technologii Morskich to branżowa organizacja zrzeszająca reprezentantów firm i instytucji sektora gospodarki morskiej i pokrewnych. 8 maja w Gdyni odbył się kolejny zjazd członków forum, który podzielony był na dwie części. Pierwszą z nich było zwiedzanie zakładu Stoczni Remontowej Nauta – jednego z nowszych członków PFTM. Po terenach stoczni oprowadził zebranych Jarosław Staluszka, dyrektor handlowy Nauty. Miał on także możliwość prezentacji na temat stoczni podczas kolejnej części spotkania, jaka zaczęła się chwilę później w jednej z sal Muzeum Emigracji w Gdyni, gdzie odbyła się oficjalna część spotkania. Najpierw jednak członków i gości przywitał Mateusz Kowalewski, prezes Forum, wydawca GospodarkaMorska.pl.


Po prezentacji nt. Nauty uczestnicy zebrania przeszli do realizacji jednego z ważniejszych punktów w agendzie – wyboru sześciu członków rady organizacji.

– Zgodnie ze statutem rada jest rotująca i zmienia się w określonych okresach czasu w jednej trzeciej. Wybraliśmy sześciu nowych członków rady PFTM. Wśród tych sześciu członków po raz kolejny znalazło się dotychczasowych pięciu ze względu na bardzo wysoką aktywność i duży wpływ na działalność naszej organizacji. Nowym członkiem rady jest Stocznia Nauta. Pani prezes Monika Kozakiewicz została jednocześnie wiceprezesem rady PFTM – mówił Mateusz Kowalewski.

– Przede wszystkim bardzo dziękujemy za zaufanie. Dostaliśmy bardzo dużą liczbę głosów członków za wyborem Stoczni Nauta jako członka rady PFTM-u. Dziękuję również wszystkim, którzy głosowali za wyborem mnie jako wiceprezesa rady. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej aktywnie uczestniczyć w pracach i w przedsięwzięciach PFTM-u i że będziemy mogli wnieść nasze kontakty i relacje, które tworzymy w ramach naszej firmy z naszymi firmami współpracującymi. Będziemy mogli również oferować usługi współczłonków organizacji naszym klientom – komentowała Monika Kozakiewicz, prezes Stoczni Remontowej Nauta.

W trakcie zliczania głosów Mateusz Kowalewski podsumował działalność PFTM w 2023 roku i rozrysował plany organizacji na najbliższe miesiące.

– Z pewnością w agendzie najważniejszymi wydarzeniami jest aktywność Polskiego Forum Technologii Morskich na targach Posidonia w Grecji, gdzie będziemy mieli swoją przestrzeń na narodowym stoisku, nad którym patronat ma Ministerstwo Infrastruktury. Nasze spotkanie było też okazją do zapowiedzi kolejnej edycji Rejsu z GospodarkaMorska.pl, który odbywa się pod patronatem PFTM i Polferries od czterech lat. Rejs odbędzie się 16-18 września. Już dzisiaj wszystkich serdecznie zapraszam do uczestnictwa – mówił prezes PFTM.

Jednym z ostatnich elementów agendy spotkania było podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy między Polskim Forum Technologii Morskich a Polską Izbą Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jak mówił Jakub Budzyński, prezes PIMEW, było to de facto potwierdzenie współpracy, która trwa od lat, a która nawiązana została między PFTM a Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej, bezpośrednim poprzednikiem i spadkodawcą PIMEW-u.

– Od tamtego czasu sytuacja, szczególnie w sektorze wind offshore uległa diametralnej zmianie na lepsze. Pierwsze projekty są już uruchomione, właściwie stoją na progu realizacji w sensie konstrukcji na morzu, bo na lądzie ta konstrukcja już trwa. W tej chwili branża już bardzo niecierpliwie wygląda uruchomienia prac związanych z przygotowaniem projektów tzw. drugiej fazy. A więc rynek offshore wind w Polsce faktycznie staje się rzeczywistością. W związku z tym działanie takiej organizacji jak nasza, reprezentującej właściwie wyłącznie w Polsce w skali ogólnokrajowej przemysł offshore wind, nabiera tym bardziej sensu bytu i istotnego znaczenia. Żeby dopełniać te obszary kompetencyjne, w których zarząd naszej organizacji niekoniecznie musi być wyspecjalizowany, jak właśnie produkcja okrętowa, chcemy nawiązywać współpracę merytoryczną z takimi organizacjami, które są nośnikiem kompetencji w tym zakresie, jak właśnie PFTM – mówił Budzyński.

Polskie Forum Technologii Morskich to związek zrzeszający przedsiębiorców związanych z szeroko rozumianą gospodarką morską założony w 2019 roku. Dynamiczny rozwój organizacji przez 5 lat działalności zrzeszył 70 członków. PFTM jest organizacją aktywną i otwartą, która realizuje swój program pod hasłem " razem robimy biznes". Cykliczne spotkania odbywające się kilka razy w roku, wspólne inicjatywy takie jak udział w targach branżowych, morska liga golfa czy konferencja Rejs z GospodarkaMorska.pl na stałe weszły do kalendarza branży morskiej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do dołączenia do PFTM. Więcej na www.pftm.pl

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.