• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Pamięci komandora Wienczysława Kona

gm

15.07.2022 21:56 Źródło: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Pamięci komandora Wienczysława Kona

Partnerzy portalu

Pamięci komandora Wienczysława Kona - GospodarkaMorska.pl
Fot. MMW

15 lipca w 39. rocznicę śmierci wybitnego człowieka polskiego morza, oficera Marynarki Wojennej, kapitana żeglugi wielkiej Wienczysława Kona, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni objęło opiekę nad zagrożoną likwidacją mogiłą komandora na witomińskim cmentarzu. Na wniosek Muzeum Marynarki Wojennej IPN uznał, iż jest to prawnie chroniony Grób Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Polski. 

Wienczysław Kon (6 X 1912 – 15 VII 1983) był absolwentem Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej w Toruniu (promocja 1934). Początkowy przydział - Kadra Floty w Gdyni, następnie oficer wachtowy na „Burzy” I „Iskrze”, później Flotylla Pińska wreszcie funkcja oficera flagowego szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej. 

W maju 1939 r. przydzielony na ORP Błyskawica wraz z okrętem, w obliczu wybuchu wojny, przechodzi do Wielkiej Brytanii. Bierze udział w pierwszych patrolach bojowych, kampanii norweskiej,  ewakuacji wojsk alianckich z Dunkierki, ochronie atlantyckich konwojów.

Skierowany na szkolenia specjalistyczne kończy kursy zwalczania okrętów podwodnych, radiolokacji i systemów łączności. Jako wysokiej klasy specjalista prowadzi zajęcia w Szkole Podchorążych MW.

W 1943 r. obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy ORP Piorun. Uczestniczy w osłonie konwojów atlantyckich, działaniach wspierających lądowanie aliantów w Normandii, uczestniczy w bitwach z niszczycielami niemieckimi pod Ouessant i Jersey.

Po zakończeniu  działań wojennych delegowany do głównej kwatery wojsk alianckich w Oslo, gdzie jest oficerem łącznikowym ds. polskich przesiedleńców. Następnie w Londynie w Biurze Studiów KMW. W 1946 r. awansowany na stopień komandora podporucznika pełni służbę w Wydziale Marynarki Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. 

Po rozwiązaniu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie decyduje się na powrót do kraju. Powołany powtórnie do Marynarki Wojennej zostaje kierownikiem katedry łączności w  Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej. Na fali czystek stalinowskich zwolniony ze służby. Jako ceniony fachowiec  w dziedzinie łączności i technik radarowych znajduje zatrudnienie w Politechnice Gdańskiej oraz Instytucie Morskim. Następnie wiąże się z cywilnym szkolnictwem morskim. Jest organizatorem i dyrektorem Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich Państwowej i Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Pływa na statkach jako kierownik praktyk, oficer i kapitan, jest ławnikiem Izby Morskiej. 

Komandor Wienczysław Kon – kawaler Orderu Polonia Restituta, Krzyża Walecznych, Order of the British Empire - bohater wojenny, prekursor nowoczesnych metod w szkoleniach nawigatorów, wychowawca kadr morskich, międzynarodowy autorytet, autor literatury fachowej i wspomnieniowej.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.