• <
escort_980x120_gif_2020

Nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów

ew

26.07.2020 13:31 Źródło: pya.org.pl

Partnerzy portalu

Nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów - GospodarkaMorska.pl
fot. pya.org.pl

Nowe regulacje dotyczące rejestracji jachtów wchodzą w życie od 1 sierpnia 2020 r. W największym skrócie: jachty używane do celów sportowych lub rekreacyjnych o długości powyżej 7,5 m do 24 m podlegają rejestracji we właściwych związkach sportowych lub w starostwach powiatowych. W tym celu uruchomiony został system REJA24, poprzez który można dokonać samodzielnego zgłoszenia jachtu do rejestracji. 

Ważne ułatwienie: bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia można już żeglować swoim jachtem na podstawie zaświadczenia o złożeniu wniosku o rejestrację.

Dnia 1 sierpnia br. wchodzi w życie „Ustawa z 12 kwietnia 2020 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.” Nowe regulacje mają znacznie ułatwić rejestrację jachtów i innych jednostek, zatrzymać przenoszenie jachtów przez polskich armatorów i właścicieli do rejestrów zagranicznych, oraz zwiększyć atrakcyjność polskiej bandery, zachęcając obcokrajowców do przeniesienia swoich jachtów do rejestru polskiego.

Obowiązkowi rejestracji podlegają:

Jachty morskie i śródlądowe:

- o długości większej niż 7,5 m i nie przekraczające 24 m długości,

- jachty z napędem mechanicznym o mocy większej niż 15 kW,

- jednostki używane do amatorskich połowów ryb i połowów rybackich.

Obowiązkowi takiemu podlegają także jednostki używane do żeglugi poza terytorium Polski. W tym przypadku także jednostki poniżej 7,5 m długości.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają:

- jednostki pływające przeznaczone wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadające klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowe łodzie wiosłowe,

- jednostki pływające napędzane wyłącznie siłą ludzkich mięśni,

- deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.

Gdzie zarejestrować jacht?

Wg nowych przepisów, jednostki będą rejestrowane w starostwie powiatowym i we właściwym polskim związku sportowym, w naszym przypadku to Polski Związek Żeglarski. Dane wpisywane są do ogólnopolskiego rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m nazwanego REJA24. Ich administratorem jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Procedura rejestracji w PZŻ:

1) Rejestracja samodzielna: - po założeniu konta w systemie Reja 24 należy wypełnić wniosek, podążając za wyświetlanymi instrukcjami. W przypadku jachtów do 14 m długości, dopuszczalne jest załączenie oświadczenia o danych technicznych jednostki. Wszelkiego rodzaju wymagane dokumenty należy zeskanować i załączyć w systemie. Na koniec procesu rejestracji należy wydrukować zaświadczenie o złożeniu wniosku, które upoważnia do korzystania z jednostki przez okres trzydziestu dni, tj. do czasu odbioru właściwego dokumentu rejestrowego w wybranym urzędzie lub biurze Związku.

Logowanie będzie dostępne pod adresem: https://portal-reja24.sygnity.pl/strona-glowna

2) Rejestracja w biurze PZŻ: pracownik biura PZŻ wprowadzi wszystkie dane na podstawie dokumentów klienta. Na koniec procesu, klient potwierdza zgodność ze stanem faktycznym i otrzymuje zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, które upoważnia do korzystania z jednostki. Po upływie trzydziesty dni należy odebrać właściwy dokument rejestrowy w wybranym w procesie rejestracji urzędzie lub biurze Związku.

Ważne: obowiązują trzy rodzaje rejestracji: śródlądowa, morska i morska i śródlądowa. W zależności od wybranej opcji przy rejestracji jednostka może poruszać się po adekwatnym akwenie.

Właściciel zarejestrowanej jednostki pływającej jest obowiązany zawiadomić organ rejestrujący, w terminie nieprzekraczającym 30 dni, licząc od dnia zaistnienia danego faktu, o:

- zbyciu lub nabyciu jednostki;

- zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w rejestrze, w szczególności zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru.

Każda jednostka bez numeru HIN (Hull Identification Number) będzie miała nadany nr INI (Indywidualny Numer Identyfikacyjny). Nazwa jednostki może składać się z 33 znaków używanych w języku polskim oraz cyfr arabskich i rzymskich. Nazwy będą rejestrowane ale nie będzie już indywidualnych nazw, tak jak wg. dotychczasowych przepisów. Unikalny będzie zatem tylko numer rejestracyjny.

Od momentu wejścia w życie nowych przepisów, nie będzie możliwości korespondencyjnej rejestracji jednostek. Rejestracja będzie dostępna jedynie online bądź osobiście w biurze właściwego związku sportowego lub starostwie powiatowym.

Wcześniejsze wpisy i dokumenty utracą ważność: 

W zależności od daty poprzedniej rejestracji, różne wpisy i dokumenty rejestracyjne zachowają ważność, jednak tylko przez pewien czas:

- wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2000 r. - przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.08.2021 r.

- wpisy i dokumenty wydane do dnia 1 stycznia 2006 r. - przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2022 r.

- wpisy i dokumenty wydane po dniu 1 stycznia 2006 r. - przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 01.02.2023 r.

Po upływie tych terminów jednostki muszą zostać zarejestrowane ponownie według nowych zasad. Ponowna rejestracja nie nastąpi automatycznie.

Właściciel jednostki, która zgodnie z dotychczasowymi przepisami nie podlegała obowiązkowi rejestracji, ma obowiązek ją zarejestrować w terminie 17 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do końca 2021 roku.

Opłaty:

80 zł opłaty obowiązuje za:

- rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego

- zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego

- wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego

Kwota ta wyniesie natomiast 60 zł jeśli jednostka jest już zarejestrowana w PZŻ i dokonywana jest jedynie zmiana dokumentu na nowy.

15 zł opłaty obowiązuje za:

- wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów. 

Termin rejestracji i dokumenty:

- Obowiązuje ustawowo przyjęty termin 30 dni na rejestrację. Jak już wspomniano, przed uzyskaniem rejestracji właściwej, można korzystać z jednostki na podstawie rejestracji czasowej.

- Dokument rejestracyjny będzie wydawany w formie plastikowej o wymiarach do których przywykliśmy w przypadku dokumentów tożsamości czy kart płatniczych.

PYTANIA I ODOWIEDZI:

Zapraszamy do przesyłania pytań do nowego systemu na adres reja24@pya.org.pl. Stworzymy na ich podstawie zakładkę „Pytania i odpowiedzi” aby ułatwić proces rejestracji wg nowych przepisów.

Partnerzy portalu

taurus_sea_power_390x100_gif_2020

Dziękujemy za wysłane grafiki.