• <

Żegluga z naruszeniem prawa

23.11.2015 06:07 Źródło: własne
Żegluga z naruszeniem prawa - GospodarkaMorska.pl

Naruszenie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi oraz przepisów dotyczących wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich stwierdziła w weekend Straż Graniczna podczas kontroli na Bałtyku i Zalewie Wiślanym kutrów i łodzi rybackich.

Załoga SG-045 z Kaszubskiego Dywizjonu SG przeprowadziła w sobotę na zalewie kontrolę łodzi rybackiej z portu w Piaskach. Brakowało kamizelki ratunkowej i koca gaśniczego, kierownik łodzi i załogant nie posiadali książeczek żeglarskich, dokumentów ochrony ppoż, potwierdzenia przeszkolenia w zakresie pierwszej pomocy medycznej oraz dokumentów w zakresie bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej.

W sobotę strażnicy graniczni z Pomorskiego Dywizjonu SG pełniący służbę na SG-046 stwierdzili nieprawidłowości na czterech skontrolowanych na Bałtyku łodziach i kutrach. Najczęstsze uchybienia to przeterminowane środki ratunkowe i brak wymaganych aktualnych świadectw kwalifikacyjnych. Dowódca SG-046 nakazał szyprom i kierownikom natychmiastowy powrót do najbliższych portów.

Komendanci dywizjonów SG wystąpią do właściwych urzędów morskich z wnioskami o wszczęcie postępowań administracyjnych wobec winnych naruszeń prawa.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 38847,00 $ tona -0,20% 22 paź
 Cynk 3494,00 $ tona -2,51% 22 paź
 Aluminium 2945,00 $ tona -2,26% 22 paź
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.