• <
BOTA_2023

Wizyta wicepremiera Tomasza Siemoniaka w Akademii Marynarki Wojennej

22.10.2015 05:08 Źródło: własne
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Wizyta wicepremiera Tomasza Siemoniaka w Akademii Marynarki Wojennej

Partnerzy portalu

Wizyta wicepremiera Tomasza Siemoniaka w Akademii Marynarki Wojennej - GospodarkaMorska.pl

W środę (21.10) w Akademii Marynarki Wojennej z wizytą przebywał wicepremier Tomasz Siemoniak. Podczas środowego pobytu w Gdyni szef resortu obrony spotkał się z rektorem-komendantem AMW kmdr. prof. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem oraz z kadrą kierowniczą uczelni. Podczas rozmów poruszone zostały kwestie dotyczące programów edukacyjnych, które są przeznaczone dla studentów wojskowych i cywilnych. Omówiono także perspektywy rozwoju uczelni, w tym bazy dydaktycznej i szkoleniowej.

- Nasze uczelnie wojskowe są mocne na rynku i dobrze wykorzystują współpracę z wojskiem, a Akademia Marynarki Wojskowej to rozpoznawalna marka w kraju i na świecie - powiedział wicepremier Tomasz Siemoniak podczas wizyty w Akademii Marynarki Wojennej.

Rozmawiano również o udziale Akademii MW w procesie modernizacji armii, w tym przygotowaniu przyszłych kadr na potrzeby Marynarki Wojennej. - Dziś rozmawialiśmy o problemach oraz wyzwaniach na najbliższe lata dla akademii - powiedział wicepremier podczas spotkania z dziennikarzami.  

- Jesteśmy w trakcie realizacji koncepcji modernizacji Marynarki Wojennej, która daje dobre perspektywy uczelni - akademii cenionej w Polsce i na świecie – dodał szef MON. - Mamy na uczelni słuchaczy, podchorążych z Kataru. Spodziewamy się także słuchaczy z innych krajów. To pokazuje, że na rynku edukacji morskiej wojskowa akademia liczy się na świecie – zaznaczył minister.

- Rozmawialiśmy także o potrzebach infrastrukturalnych. Mówiliśmy o 70 mln złotych, które w ostatnich latach zostały zainwestowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej w Akademię MW. Jednym z tematów były także limity przyjęć do uczelni. Chcemy, aby w najbliższych latach tych słuchaczy w mundurach było więcej – podkreślił wicepremier.

***

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte kształci studentów wojskowych i cywilnych oraz kadry marynarskie. Uczelnia znajduje się w Gdyni, tuż obok największego portu wojennego Marynarki Wojennej RP. W Akademii można podjąć naukę na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym, Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych. Studenci wojskowi kształcą się na czterech kierunkach: nawigacji, mechanice i budowie maszyn, mechatronice oraz informatyce. Studenci cywilni mają z kolei do wyboru: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe, pedagogikę oraz wojsko w systemie służb publicznych.

Od nowego roku akademickiego 2015/2016 uczelnia uruchomiła dwa nowe kierunki: bezpieczeństwo morskie państwa oraz studia marynistyczne. Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich posiada także możliwość kształcenia na studiach II stopnia w obszarach związanych z bezpieczeństwem - nauki o bezpieczeństwie. Studenci i kursanci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale także umiejętności praktyczne, dzięki ćwiczeniom na różnego rodzaju symulatorach (GMDS, mostka nawigacyjnego, siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii, symulatora ARPA, symulatora spawania, symulatora strzeleckiego Śnieżnik). Bazę dydaktyczną uczelni uzupełnia Biblioteka Główna AMW. W roku akademickim 2014/2015 Akademia Marynarki Wojennej przeszkoliła ponad 7000 studentów, kursantów i oficerów.

W październiku 2015 roku naukę rozpoczęło w niej 1438 nowych studentów, a obecnie uczelnia kształci na I i II stopniu studiów prawie 3500 studentów. Akademia, będąca publiczną, akademicką uczelnią wyższą, służy obronności i bezpieczeństwu Rzeczypospolitej Polskiej, gospodarce narodowej, społeczeństwu oraz nauce poprzez kształcenie studentów, rozwój kadry i prowadzenie badań naukowych. Akademia Marynarki Wojennej stanowi integralną część narodowego systemu edukacji i nauki. Uczelnia aktywnie uczestniczy w kształtowaniu obronności Rzeczypospolitej Polskiej, zespalając w swojej działalności kształcenie i wychowanie studentów oraz prowadzenie badań naukowych, służących głównie potrzebom Sił Zbrojnych RP, a zwłaszcza Marynarce Wojennej RP.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.