• <

Nowy dowódca grupy Okrętów Rozpoznawczych

Nowy dowódca grupy Okrętów Rozpoznawczych - GospodarkaMorska.pl
19.09.2016 Źródło: własne

W porcie wojennym w Gdyni odbyło się przekazanie obowiązków dowódcy grupy Okrętów Rozpoznawczych. Dowodzenie jednostką objął dotychczasowy zastępca dowódcy, szef sztabu komandor podporucznik Jarosław Skwiercz.

Przekazanie obowiązków odbyło się w obecności dowódcy 3. FO komandora Krzysztofa Jaworskiego, dowódcy COM-DKM wiceadmirała Stanisława Zarychty, ostatniego dowódcy gOR-u komandora Artura Czajkowskiego, a także żołnierzy i pracowników wojska jednostki oraz zaproszonych gości. Komandor podporucznik Jarosław Skwiercz obejmując obowiązki na stanowisku dowódcy grupy Okrętów Rozpoznawczych awansował na stopień komandora porucznika.

Komandor porucznik Jarosław Skwiercz urodził się 10 marca 1965 roku w Grudziądzu. Służbę wojskową rozpoczął w 1984 roku w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni. Po jej ukończeniu w 1989 roku rozpoczął służbę w grupie Okrętów Rozpoznawczych jako asystent okrętowy. W jednostce tej nieprzerwanie pełni służbę do dzisiaj. Przeszedł wszystkie szczeble dowodzenia, zajmując stanowiska dowódcy działu okrętowego, zastępcy dowódcy okrętu, oficera flagowego, a także oficera operacyjnego. Ten niezwykle doświadczony w dziedzinie morskiej działalności rozpoznawczej oficer przez ostatnie 9 lat zajmował stanowisko zastępcy dowódcy grupy, szefa sztabu. 19 września 2016 roku objął obowiązki dowódcy grupy Okrętów Rozpoznawczych i awansował na stopień komandora porucznika.

Grupa Okrętów Rozpoznawczych

Jednostki pływające grupy Okrętów Rozpoznawczych (gOR) to główne siły Marynarki Wojennej przeznaczone do prowadzenia działań w zakresie rozpoznania pola walki. W skład grupy wchodzą dwa okręty rozpoznania radioelektronicznego: ORP Nawigator i ORP Hydrograf. Współczesne pole walki na lądzie, morzu i w powietrzu wymaga rozpoznania sił i środków potencjalnego przeciwnika. Posiadanie zaś i umiejętne wykorzystanie informacji jest podstawą sukcesów w zakresie przedsięwzięć politycznych i militarnych. W nowoczesnej wojnie dobre rozpoznanie gwarantuje lepsze rozlokowanie własnych sił, poznanie silnych i słabych stron przeciwnika oraz skuteczne przeciwdziałanie i neutralizację jego poczynań. Do tego celu wykorzystywane są fale radiowe. Za ich pośrednictwem działają systemy łączności, obserwacji, kierowania uzbrojeniem i dowodzenia oraz określania pozycji. Aby stać się posiadaczem zawartych w otaczającej nas przestrzeni informacji i wiadomości, należy dysponować wyspecjalizowanymi środkami przeznaczonymi do przechwytywania i analizy sygnałów elektronicznych. Właśnie gOR jest jednostką przeznaczoną do tego typu działań.

Za działalność jednostki w 2015 roku grupa Okrętów Rozpoznawczych została uhonorowana przez Ministra Obrony Narodowej tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego”.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 32397,00 $ tona 0,63% 4 maj
 Cynk 2959,00 $ tona 1,89% 4 maj
 Aluminium 2434,00 $ tona -0,45% 4 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.