• <
smartre_2023

Miś w kontenerze i wcale nie pluszowy

28.10.2015 09:43 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Miś w kontenerze i wcale nie pluszowy - GospodarkaMorska.pl

W gdyńskim porcie podczas przeprowadzania kontroli konteneru doszło do niecodziennego odkrycia. Nietypowy kształt przedmiotu, jaki pojawił się na monitorze urządzenia skanującego, pozwolił na ujawnienie dziwnego ładunku.

Funkcjonariusze Granicznego Referatu Zwalczania Przestępczości po prześwietleniu kontenera skanerem postanowili dokładniej przyjrzeć się przesyłce. Przeprowadzona 19 października rewizja wykazała, że przedmiot, który zobaczyli na ekranie, to nie pluszowy miś ale, jak potwierdził koordynator ds. CITES Izby Celnej w Gdyni - spreparowany baribal, czarny niedźwiedź amerykański.

Gatunek ten objęty jest przepisami międzynarodowej Konwencji CITES oraz Unii Europejskiej w sprawie ochrony dzikich zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Ich naruszenie jest przestępstwem skutkującym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zatrzymany baribal został zabezpieczony jako dowód w sprawie karnej.

W 2015 r. przypada 40-lecie Konwencji Waszyngtońskiej, którą ratyfikowało 180 krajów. Polska przystąpiła do Konwencji w 1989 roku, zaś jej przepisy weszły w życie 25 lat temu. Spreparowany baribal jest najcenniejszym okazem CITES zatrzymanym w tym roku przez funkcjonariuszy Izby Celnej w Gdyni.

CITES (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.  Międzynarodowy układ kontrolujący transgraniczny handel różnymi gatunkami roślin i zwierząt oraz wytworzonymi z nich produktami. Przyczyną ustanowienia Konwencji CITES jest rosnące zagrożenie dla występowania w warunkach naturalnych wielu gatunków fauny i flory. Szacuje się, że handel ginącymi gatunkami przynosi w skali świata miliardy dolarów zysku, co wg danych Interpolu, plasuje to zjawisko na drugim miejscu po handlu narkotykami i bronią.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.