• <

MŚ o bezpieczeństwie powodziowym na Szczycie Wody

Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie MŚ o bezpieczeństwie powodziowym na Szczycie Wody
MŚ o bezpieczeństwie powodziowym na Szczycie Wody - GospodarkaMorska.pl
30.11.2016 Źródło: własne

Podpisanie porozumienia o współpracy, udział w obchodach Roku Rzeki Wisły w 2017 r. oraz rozwój oparty o zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego to tematy rozmów Mariusza Gajdy, wiceministra środowiska oraz Henka Ovinka, specjalnego przedstawiciela rządu Holandii podczas Szczytu Wody w Budapeszcie.

Wiceminister Gajda zwrócił uwagę, że zrównoważony rozwój kraju jest możliwy tylko wtedy, gdy społeczeństwo i przemysł ma zapewniony dostęp do zasobów wodnych.

„Minimalizacja ryzyka powodziowego oraz przeciwdziałanie skutkom suszy powinny być nie tylko celem na poziomie lokalnym, ale także w zakresie współpracy ponad granicami państw” – powiedział.

Przedstawiciele rządu Holandii zadeklarowali pełne wsparcie dla Polski w działaniach zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego. Obie strony przewidują wzmocnienie współpracy zarówno na poziomie dwustronnym, europejskim (w tym w porozumieniu z innymi państwami Unii Europejskiej) oraz światowym poprzez włączenie Polski do udziału w pracach panelu wysokich przedstawicieli w zakresie gospodarki wodnej.

„Celem każdej współpracy jest wykorzystanie istniejących możliwości dla rozwoju i budowania wiedzy społecznej wokół istotnych zagadnień politycznych. Nowe prawo wodne w Polsce musi podkreślać służebną rolę gospodarki wodnej” – dodał wiceminister Gajda.

Podczas spotkania podkreślono także niezbędność wykorzystania wszelkich dostępnych narzędzi do realizacji zadań wynikających z przyjętych we wszystkich państwach Unii Europejskiej planów zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planów gospodarowania wodami.

Wiceminister Gajda zaprosił również rząd Holandii do włączenia się do udziału w obchodach Roku Rzeki Wisły, ustanowionego przez Sejm RP w 2017 r. Strony zadeklarowały organizację konferencji poświęconej zrównoważonemu rozwojowi w gospodarce wodnej w Polsce z udziałem przedstawicieli pozostałych zainteresowanych stron, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa powodziowego.

Szczyt Wody w Budapeszcie został zorganizowany przez rząd Węgier w porozumieniu ze Światową Radą Wody. Celem szczytu jest włączenie gospodarki wodnej jako platformy współpracy międzynarodowej oraz budowania zrównoważonego rozwoju w połączeniu z realizacją Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 przyjętą przez Zgromadzenie Ogólnego Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 r.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.