• <
smartre_2023

Marynarska Pamięć

31.10.2015 13:42 Źródło: własne

Partnerzy portalu

Marynarska Pamięć - GospodarkaMorska.pl

W Dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, Akademia Marynarki Wojennej uczci pamięć byłych komendantów uczelni, pracowników i wykładowców. Podchorążowie wystawią warty honorowe przy grobach dowódców. Delegacje złożą kwiaty i zapalą znicze. Oddadzą hołd tym co odeszli na wieczną wachtę.

Dzień Wszystkich Świętych w Polsce kojarzy się przede wszystkim z odwiedzaniem cmentarzy, modlitwą za zmarłych i zapalaniem zniczy na grobach. Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi. Akademia Marynarki Wojennej to ponad 90 lat tradycji. Przez ten czas wiele osób zapisało swoje karty w budowie obecnego wizerunku uczelni. Co roku odchodzą na wieczną wachtę pracownicy, wykładowcy, oficerowie.

Akademia Marynarki Wojennej uczci pamięć zapalając znicze na ich grobach. Natomiast przy miejscach, gdzie spoczywają byli komendanci oksywskiej uczelni zostaną wystawione warty honorowe. Podchorążowie będą przy miejscach spoczynku:

cmentarz Gdynia – Witomino
- komandora Stanisława Leszczyńskiego (komendant w latach 1954-1958),
- komandora Kazimierza Podruckiego (komendant w latach 1959-1966),
- kontradmirała Gereona Grzeni-Romanowskiego (komendant w latach 1966-1969)
- kontradmirała Witolda Glińskiego (komendant w latach 1971-1983),
- kontradmirała Kazimierza Bossego (komendant 1988-1993),

cmentarz Gdynia-Oksywie
- komandora porucznika Adama Rychela (komendant w latach 1947-1948),

cmentarz Marynarki Wojennej
- kontradmirała Henryka Matuszczyka (komendant w latach 1993-1994),
- komandora Stanisława Kniaziewicza (zastępca komendanta w latach 1971-1986).
 
Ponadto studenci wojskowi będą pełnić warty honorowe i uczczą pamięć komendanta nieistniejącej już Szkoły Chorążych Marynarki Wojennej komandora porucznika Edwarda Szmula oraz dowódcy ORP „Iskra” komandora podporucznika Antoniego Sobczyka - cmentarz Witomino.

Na terenie samej Akademii Marynarki Wojennej również znajdują się miejsca pamięci. Tutaj delegacje podchorążych zapalą znicze:

- pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte,
- przy reprodukcji płaskorzeźby godła państwowego pochodzącego z budynku koszarowego wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte,
- pod tablicą pamiątkową przy wejściu głównym do AMW,
- pod tablicą upamiętniająca podchorążych Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej poległych w latach 1939-1945,
- pod tablicą upamiętniającą absolwentów oficerskich szkół Marynarki Wojennej – Kawalerów Orderu Virtuti Militari;
- pod tablicą upamiętniającą poległych i pomordowanych absolwentów Szkoły Podchorążych Marynarki Wojennej.

Dzień Wszystkich Świętych jest czasem do zadumy, przemyśleń o przemijającej historii, którą warto utrwalić dla potomnych. To wyraz oddania czci i szacunku zmarłym. W tym dniu większość Polaków wspomina swoich bliskich, zapala im znicz. Jednakże musimy także pamiętać o tych, którzy za nas walczyli, wychowywali i często byli wzorem. Akademia Marynarki Wojennej kultywuje tradycje i jest wierna słowom, iż człowiek żyje tak długo, jak długo pielęgnujemy pamięć o nim.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.