• <
gryfia_70lat

Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz ochrony środowiska

mb

22.11.2019 13:33 Źródło: PAP
Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz ochrony środowiska

Partnerzy portalu

Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ za działania na rzecz ochrony środowiska - GospodarkaMorska.pl

Kilkudziesięciu przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej zostało wyróżnionych przez ONZ za działania na rzecz ochrony środowiska, m.in za udaremnienie przemytu urządzeń wykorzystujących substancje zubożającą warstwę ozonową.

Podczas piątkowej uroczystości w ministerstwie wyróżnionych zostało 43 przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej oraz dwóch przedstawicieli innych instytucji - resortu klimatu oraz Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.

Ogólnoświatowa Nagroda Protokołu Montrealskiego dla funkcjonariuszy celnych przyznawana jest przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W uroczystości wziął udział minister finansów Tadeusz Kościński, który zapewnił, że KAS jest dla niego "najważniejsza".

Nadinsp. Piotr Walcz, szef KAS i wiceminister finansów zwrócił uwagę, że funkcjonariusze tej służby chronią polskich obywateli, a także mieszkańców Europy przed zalewem niebezpiecznych produktów. Zwrócił uwagę, że kwestia ochrony środowiska jest coraz bardziej istotna.

MF poinformowało, że w skali światowej zatrzymano blisko 20 tys. pojemników i 30 tys. sztuk urządzeń zawierających kontrolowane chemikalia. Blisko trzy czwarte (72 proc.) wszystkich zatrzymań stanowiły ujawnienia zgłoszone przez KAS.

Fluorowane gazy cieplarniane tzw. f-gazy są najwcześniej wykorzystywane w chłodnictwie, klimatyzatorach, pompach ciepła. Jako chemikalia wpływające na ocieplenie klimatu są one wycofywane z użytkowania w państwach-stronach Protokołu Montrealskiego. Najwcześniej stosowanymi f-gazami stosowanymi w takich urządzeniach są węglofluorowęglowodory (HFC).

Resort finansów zauważa jednak, że utrzymuje się duży popyt na te substancje, a przy ograniczeniach jakie stosuje UE, często są one przemycane. Zgodnie z danymi MF w latach 2018-2019 wykonując kontrole (uzyskanie przez importera kontyngentu dla HFC, właściwego oznakowania pojemników, czy zakazu przewozów niektórych produktów) funkcjonariusze KAS wykryła ponad 660 nieprawidłowości w stosunku do ponad 482 ton HFC.

Jak wyjaśniono funkcjonariusze przede wszystkim udaremniali przemyt przez zewnętrzną granicę UE pojemników nienadających się do ponownego napełniania. tego typu pojemniki zostały zakazane w UE w lipcu 2017 roku m.in. ze względu na możliwość niekontrolowanego uwalniania się z nich f-gazów. W 2018 roku KAS wykrywał ponad 400 prób przemytu takich pojemników.

Działania Administracji Skarbowej w zakresie ochrony środowiska to nie tylko f-gazy. KAS kontroluje także przewóz środków ochrony roślin oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Resort finansów odnosząc się do odpadów podkreślił, że skala nielegalnego przemieszczania śmieci stale wzrasta. W 2017 roku KAS ujawniła 74 takie transporty. W 2018 roku było to już 212, a w 2019 roku (do 31 października) 262. Rośnie też masa nielegalnie transportowanych odpadów. W 2017 było to 329 ton, w 2018 roku - ok. 3 tys. ton a do października 2019 roku 5,5 tys. ton.Ministerstwo poinformowało, że planowane jest wyposażenie urzędów celno-skarbowych w odpowiedni sprzęt wspomagający kontrole.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.