• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie oficjalnie otwarta

Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie oficjalnie otwarta

Partnerzy portalu

Nowa siedziba Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie oficjalnie otwarta - GospodarkaMorska.pl

Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie ma nową siedzibę. Przeniósł się z Wałów Chrobrego i ulicy Podgórnej. Od teraz będzie mieścił się przy ulicy Willowej, w budynku po dawnym Zespole Szkół Budowy Okrętów.

Obiekt gruntownie zmodernizowano. Rząd zadeklarował kolejne 15 milionów złotych na rozbudowę tego wydziału. W nowym obiekcie mieszczą się sale wykładowe i laboratoria - mówi Zbigniew Matuszak, dziekan Wydziału Mechanicznego.

W uroczystości otwarcia nowego obiektu wziął udział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, który zdeklarował przekazanie kolejnych funduszy na rozbudowę wydziału.

- Nie chcemy poprzestać tylko i wyłącznie na tym, co zostało wykonane. Program inwestycyjny jest zakrojony na znacznie szerszą skalę. To historyczny moment, kiedy Wydział Mechaniczny w końcu otrzymał swoje należne i zasłużone miejsce w Akademii Morskiej w Szczecinie - mówi minister.

Według prodziekana Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie Marcina Szczepanka, mechanicy okrętowi nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy: "Po ukończeniu studiów jest duża satysfakcja, ponieważ przed absolwentem duży rynek pracy. Nie pracują tylko ci, co nie chcą" - mówi. Uroczystość zakończyło się wręczenie insygniów dziekanom dwóch nowych wydziałów Akademii Morskiej - Informatyki i Mechatroniki.

Wydział Mechaniczny działający w ramach Akademii Morskiej w Szczecinie kształci inżynierów i magistrów inżynierów na kierunku mechanika i budowa maszyn w następujących specjalnościach:
• studia stacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalności: eksploatacja siłowni okrętowych, diagnostyka i remonty maszyn i urządzeń okrętowych, eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych, eksploatacja okrętowych urządzeń napędowych i elektroenergetycznych, techniki chłodnicze i klimatyzacja, techniki i technologie recyklingu;
• studia stacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych,
• studia niestacjonarne I stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: eksploatacja siłowni okrętowych;
• studia niestacjonarne II stopnia, kierunek mechanika i budowa maszyn, specjalność: budowa i eksploatacja morskich systemów energetycznych.

Wydział ma za sobą ponad pięć dekad funkcjonowania, intensywnie rozwijał kadrę naukowo-dydaktyczną i bazę laboratoryjno-badawczą. Obecnie WM ma 367 studentów (w tym: 7 studentek), 19 doktorantów (13 doktorantek).

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów przyznała Wydziałowi Mechanicznemu uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.

Wartość prac zrealizowanych w ramach całej, pięcioletniej inwestycji to ok. 19 300 000 zł. W tych kosztach wykonano kompleksową modernizację obu budynków dydaktycznych, zmodernizowano budynek dawnej kuźni, wykonano nowe przyłącza energetyczne i wodne, przebudowano częściowo przyłącza kanalizacyjne oraz wykonano pewien zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.