• <

Centrum Morskich Technologii Militarnych zrealizuje usługę zintegrowanego wsparcia technicznego dla pojazdu podwodnego Morświn, systemu Głuptak oraz ochraniaczy pępowiny

Strona główna Marynarka Wojenna, Służby Morskie, Ratownictwo Morskie Centrum Morskich Technologii Militarnych zrealizuje usługę zintegrowanego wsparcia technicznego dla pojazdu podwodnego Morświn, systemu Głuptak oraz ochraniaczy pępowiny
Centrum Morskich Technologii Militarnych zrealizuje usługę zintegrowanego wsparcia technicznego dla pojazdu podwodnego Morświn, systemu Głuptak oraz ochraniaczy pępowiny - GospodarkaMorska.pl

pc/cmtm.pg.edu.pl/oio.pg.edu.pl

15.11.2018 Źródło: własne

W postępowaniu ogłoszonym przez 1. Regionalną Bazę Logistyczną w Wałczu na usługę zintegrowanego wsparcia technicznego dla pojazdu podwodnego Morświn, systemu Głuptak oraz ochraniaczy pępowiny jedyną ofertę złożyło Centrum Morskich Technologii Militarnych Politechniki Gdańskiej. Umowa na realizację ww. usługi została podpisana 13 listopada 2018 r.

System głębinowy MORŚWIN przeznaczony jest do wykonywania wszystkich typów prac obserwacyjnych i mapowania dna za pomocą urządzeń sonarowych oraz lekkich prac manipulacyjnych związanych z rozpoznaniem dokumentacją i niszczeniem  obiektów niebezpiecznych na morskich na akwenach o głębokości od 5 do 200 m. Otwarta konstrukcja pojazdu głębinowego uzupełniona o dodatkowe moduły robocze pozwala na łatwe prowadzenie przeglądów i obsługi oraz dostosowanie systemu do wykonywania specjalistycznych prac. System Morświn jest rozwinięciem koncepcji systemu Ukwiał wykraczającym poza zakres modernizacji.

System OPM GLUPTAK natomiast przeznaczony jest do działań związanych z identyfikacją i niszczeniem min morskich na akwenach o głębokości od 5 do 200 m. Misja przeciwminowa z wykorzystaniem samobieżnego ładunku niszczącego ma na celu zidentyfikowanie i zniszczenie celu wykrytego innymi środkami. Typową sytuacją jest wykrycie i określenie pozycji celu przez okrętową stację hydrolokacyjną lub przez sonar holowany za okrętem.

Pojazd GŁUPTAK napędzany jest czterema pędnikami śrubowymi z silnikami elektrycznymi. Maksymalna prędkość pojazdu względem wody wynosi 3 m/s, co zapewnia prędkość 1 m/s względem dna w prądzie o prędkości 2 m/s. Zapewnia to wykonanie misji przeciwko celowi odległemu o 400 m od okrętu przeciwminowej w czasie 10 minut. Układ czterech pędników  poziomych i dodatkowy pędnik w tunelu pionowym zapewniają wysoka manewrowość.

Centrum Morskich Technologii Militarnych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Gdańskiej, powołaną do prowadzenia działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie techniki i technologii (w szczególności morskiej i militarnej) oraz do wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie zgodnym z zapisami uzyskanej koncesji.

Źródło:
własne

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 31251,00 $ tona -6,49% 13 maj
 Cynk 2891,00 $ tona -3,12% 13 maj
 Aluminium 2422,00 $ tona -2,10% 13 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.