• <
gryfia_70lat

8 kobiet wśród 37 przyszłych podporuczników

26.08.2015 05:10 Źródło: własne

Partnerzy portalu

8 kobiet wśród 37 przyszłych podporuczników - GospodarkaMorska.pl

Po raz drugi w historii kobiety okazały się najlepszymi absolwentami Akademii Marynarki Wojennej. W najbliższy piątek, 28 sierpnia, na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” odbędzie się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski. Wśród 37 przyszłych podporuczników marynarki znajdzie się w tym roku 8 kobiet. Trzy spośród nich otrzymały najwyższe lokaty. Prymusem została absolwentka Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego – bosman podchorąży Magdalena Kędziora. Uroczystej promocji na pierwszy stopień oficerski dokona dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Mirosław Różański.

Natomiast dzień wcześniej, 27 sierpnia o godzinie 12:00, absolwenci otrzymają dyplomy ukończenia AMW. Uroczystość ta będzie miała miejsce w akademickiej Auli im. Króla Zygmunta Augusta II. Specjalnie nagrodzone podczas niej zostaną nie tylko Panie, które zajęły najwyższe lokaty, ale także osoby wyróżniające się w działalności naukowej, sportowej oraz społecznej (np. praca w samorządzie studentów). Po uroczystości odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej „Promocja Rocznik 2015”, na ścianie gdzie znajdują się tablice wszystkich promowanych roczników od początku powstania uczelni.

Piątkowa (28 sierpnia) ceremonia tradycyjnie odbędzie się na pokładzie Okrętu – Muzeum ORP „Błyskawica”. Jej forma jest częścią ceremoniału wojskowego i nawiązuje do średniowiecznej tradycji rycerskiej. Promocja odbywa się przez dotknięcie przez generała (admirała) szablą lewego ramienia przyklękającego na jednym kolanie podchorążego. Przy schodzeniu z pokładu okrętu nowo promowanego oficera Marynarki Wojennej, towarzyszy mu, pierwszy raz w życiu, świst trapowy.

Prymus otrzyma nagrodę Prezydenta RP w postaci honorowej broni białej (Pałasz Honorowy Marynarki Wojennej). Absolwentkom kończącym studia z II i III lokatą wręczone zostaną nagrody rzeczowe odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej oraz Rektora – Komendanta AMW. Promocję uświetni obecność Kompanii Reprezentacyjnej MW RP oraz Orkiestry Reprezentacyjnej MW RP. W ubiorach historycznych wystąpi kompania honorowa Akademii Marynarki Wojennej. Defilada wszystkich pododdziałów, wraz z absolwentami już jako oficerami, zakończy ceremonię.

W gronie przyszłych podporuczników marynarki 25 osób – 6 kobiet i 19 mężczyzn – studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 12 osób (2 kobiety) na Wydziale Mechaniczno – Elektrycznym. Podobnie jak w roku 2013 kobiety zdominowały czołowe lokaty. Składowych oceny końcowej było kilka, zarówno średnia ocen z nauki, opinia przełożonych i kolegów, a także działalność pozasłużbowa. Prymusem została bosm. pchor. Magdalena Kędziora ze średnią 4,55. Drugą lokatę zajęła bosm. pchor. Iwona Nieradka ze średnią 4,53, a trzecią bosm. pchor. Maria Wereszka – średnia 4,41. Każda z Pań dała się poznać przez pięć lat studiów jako wyróżniający się podchorąży AMW. Niebawem rozpoczną służbę na okrętach, które miały możliwość samodzielnie wybrać.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte to uczelnia morska, która jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów Marynarki Wojennej – nawigatorów, mechaników, informatyków, specjalistów praktycznie wszystkich dziedzin związanych ze służbą na morzu. Studia wojskowe w Akademii Marynarki Wojennej odbywają się na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego na kierunkach nawigacja i informatyka oraz na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Studia w AMW są także interesujące finansowo, gdyż student wojskowy I roku otrzymuje uposażenie w wysokości 1000 zł, które w kolejnych latach systematycznie wzrasta.
Uczelnia prowadzi również studia cywilne, na które aktualnie trwa rekrutacja. Studenci cywilni mają do wyboru: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie służb publicznych, oraz pedagogikę. Od tego roku akademickiego uczelnia oferuję dwa nowe kierunki: bezpieczeństwo morskie Państwa oraz studia marynistyczne. W Akademii Marynarki Wojennej można również poszerzać swoją wiedzę w wielu dziedzinach na studiach podyplomowych, a także podwyższać kwalifikacje na studiach doktoranckich.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.