• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Morskie Centrum Nauki będzie współpracować ze szkołą w Schwedt

gm

18.11.2022 21:31 Źródło: MCN
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Morskie Centrum Nauki będzie współpracować ze szkołą w Schwedt

Partnerzy portalu

Morskie Centrum Nauki będzie współpracować ze szkołą w Schwedt - GospodarkaMorska.pl
Fot. MCN

MCN odwiedził Silvio Moritz – wiceburmistrz miasta Schwedt nad Odrą, któremu towarzyszył Aleksander Buwelski z Business Locatio Network – instytucji, która wspiera inwestorów z Polski. Dyrektor MCN –Witold Jabłoński przedstawił propozycję podjęcia współpracy ze szkołami w Schwedt, które są bardzo zainteresowane działalnością edukacyjną powstającego w Szczecinie Morskiego Centrum Nauki.

Oprócz zwiedzania wystawy stałej i oglądania ponad dwustu eksponatów interaktywnych młodzież ze Schwedt mogłaby korzystać z zajęć w trzech pracowniach edukacyjnych: modelarskiej, biologiczno-chemicznej i mechatroniczno-fizycznej. Zajęcia będą tu prowadzić pracownicy ZUT i innych szczecińskich uczelni. Dyrektor MCN zaproponował zorganizowanie dla nauczycieli niemieckich kursów przygotowujących ich do zajęć w Morskim Centrum Nauki. Takie kursy dla polskich pedagogów odbywają się już w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Ponadto celom edukacyjnym służyć będą zajęcia w planetarium wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt projekcyjny o rozdzielczości 8K i specjalny ekran wyprodukowany w USA. Najbliższe planetaria znajdują się w Toruniu i w Berlinie, tak więc szczeciński obiekt ma wszelkie szanse, by stać się wielką atrakcją dla naszych zachodnich sąsiadów. Możliwe tu będą projekcje filmów nie tylko na temat podróży kosmicznych, ale także dotyczące różnych dziedzin nauki i techniki. Ciekawie zapowiada się również możliwość udostępniania w przyszłości tarasu MCN na cele dydaktyczne i komercyjne. Burmistrz Silvio Moritz po obejrzeniu Morskiego Centrum Nauki powiedział, że jest pod ogromnym wrażeniem. Dzięki kolejowemu połączeniu Szczecina i Passow możliwa będzie w przyszłości szybka komunikacja, która ułatwi uczniom ze Schwedt udział w zajęciach w Szczecinie. Burmistrz Silvio Moritz oglądając jeden z eksponatów – łódź wioślarską złotej osady olimpijskiej z Pekinu, zauważył, że Schwedt może się również pochwalić sukcesami swoich wioślarzy, którzy na olimpiadzie zdobyli złote medale i można będzie na przykład opowiedzieć o tym na wystawie w MCN. W Schwedt jest sześć szkół podstawowych i liceum ogólnokształcące. Do tych właśnie uczniów adresowana jest propozycja Morskiego Centrum Nauki.

Schwedt jest miastem doskonale znanym mieszkańcom naszego regionu choćby z zakupów w centrum handlowym. To również ośrodek przemysłowy położony w Brandenburgii zaledwie 50 kilometrów od Szczecina. W ostatnich latach zauważalna jest coraz ściślejsza współpraca firm i instytucji rejonów transgranicznych. Ten teren zasiedla 600 tys. osób w Brandenburgii i ok. 1 mln po polskiej stronie. Dzięki swobodzie podejmowania pracy, od 2011 roku możliwa jest wymiana specjalistów z różnych dziedzin, a także korzystanie z placówek edukacyjnych, w tym uczelni wyższych. Schwedt to zdaniem wiceburmistrza Silvio Moritza miejsce intensywnego rozwoju i innowacji dzięki przygranicznemu usytuowaniu pomiędzy Polską a Niemcami. Głównym obiektem przemysłowym jest rafineria, kiedyś zaopatrywana w ropę naftową poprzez biegnący przez Polskę rurociąg „Przyjaźń”, ostatnio korzystająca z dostaw tankowcami przypływającymi do gdańskiego terminala Naftoportu. Jest tu też duży zakład papierniczy, przemysł przetwórstwa metali oraz port rzeczny na Odrze.


Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.