• <
KONGSBERG_2023

Innowacje wyznaczają kierunek zmian w branży. Spotkanie członków PFTM

Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki Innowacje wyznaczają kierunek zmian w branży. Spotkanie członków PFTM

Partnerzy portalu

Fot. GospodarkaMorska.pl

Cykliczne spotkania członków Polskiego Forum Technologii Morskich są znakomitą okazją do wymiany pomysłów, idei oraz kompetencji podmiotów aktywnych w obszarze przemysłu morskiego. Podczas ostatniego posiedzenia przedsiębiorcy z branży mieli okazję porozmawiać o przełomowych rozwiązaniach, zmieniających panujące dotychczas w biznesie reguły gry.

Ostatnie spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w PFTM odbyło się w biurze projektowym Damen Engineering Gdańsk. Wybór gospodarza był nieprzypadkowy. Spółka dokonała bowiem niedawno czegoś całkowicie innowacyjnego – we współpracy z Napa i Bureau Veritas zatwierdzono projekt klasowy statku na podstawie modelu 3D konstrukcji kadłuba. Prezentacja tego przełomowego w swojej naturze osiągnięcia była głównym przedmiotem zainteresowania gości.

Modelowanie 3D jest powszechnie używane na różnych stadiach rozwijania projektów. Służy ono projektantom i inżynierom statków do wizualizacji geometrii kadłuba, obliczeń wytrzymałości i stateczności jednostki. Dotychczas stosowany w branży proces obejmuje kilka etapów. Projektant pracuje przy użyciu modelu 3D, następnie przekłada to na rysunki 2D w celu uzyskania zatwierdzenia klasy jednostki. Po otrzymaniu informacji na rysunku 2D towarzystwa klasyfikacyjne muszą wygenerować nowy model 3D w oparciu o przekazane rysunki 2D, aby przeprowadzić niezależne obliczenia i przedstawić swoją opinię na rysunkach 2D. Wreszcie w odpowiedzi na uwagi towarzystwa projektant musi przetłumaczyć rysunki 2D z powrotem na 3D, aby wprowadzić zmiany. To tradycyjne podejście ogranicza zatem kreatywność, spowalnia komunikację, zmusza do tworzenia duplikatów rysunków, co zwiększa ryzyko popełnienia błędów.


W nowym podejściu zaproponowanym przez Damen Engineering Gdańsk rysunki 2D zostały wyeliminowane z procesu. Projekt konstrukcji kadłuba statku pogłębiarki Damen TSHD 1000 (Trailing Suction Hopper Dredger) wykonany przy użyciu specjalistycznego oprogramowania, dostarczonego przez fińską firmę Napa, otrzymał zatwierdzenie klasy od Bureau Veritas na podstawie modelu 3D. Było to możliwe dzięki wykorzystaniu formatu OCX: Opean Class eXchange. Zastosowanie technologii OCX pozwoliło stronom zoptymalizować proces, zaoszczędzić czas, jak również usprawnić komunikacje i ułatwić współpracę między projektantem a osobą odpowiedzialną za zatwierdzenie projektu.

Katarzyna Romantowska-Jaskólska, dyrektor zarządzająca Damen Engineering Gdańsk, zapewniła, że firma zamierza stosować i rozwijać zatwierdzanie kolejnych jednostek tylko przy użyciu modelu 3D (3D Model Based Approval process), również we współpracy z towarzystwem klasyfikacyjnym DNV oraz innymi.


Sukces biura DEGd wyraźnie wskazuje na to, że wdrażanie innowacji jest niezbędne dla rozwoju branży.

O możliwościach uzyskania dotacji w tym zakresie opowiadał podczas swojej prezentacji Piotr Gadzinowski z Deloitte. Zwrócił on uwagę zwłaszcza na to, że zmieniły się przepisy na poziomie europejskim, które, kiedy wejdą w życie, znacząco rozszerzą katalog wsparcia dla polskiego przemysłu stoczniowego. Dodatkowo jest dostępnych wiele instrumentów dofinansowania dla firm z sektora. Dotyczą one m.in. projektów badawczo-rozwojowych, inwestycji we wdrażanie nowych technologii do działalności produkcyjnej, robotyzacji i automatyzacji, a także redukcji wpływu przemysłu na środowisko.                                                                                 
***
Polskie Forum Technologii Morskich to organizacja odpowiadająca na zmiany w stosunkach gospodarczych, wynikające z otwierania się nowych, coraz szerszych możliwości eksploatacji zasobów wodnych, morskich i oceanicznych. Nieustanny rozwój technologiczny determinuje możliwości reagowania na potrzeby rynku, a PFTM jawi się w tych okolicznościach jako żyzny grunt współpracy wielu podmiotów wzajemnie się uzupełniających i wspólnie posiadających potężną specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności niedostępne podmiotom działającym indywidualnie.

etmal_790x120_gif_2020

Partnerzy portalu

AVEXON

Dziękujemy za wysłane grafiki.