• <
mewo_2022

Grupa Orlen stawia kolejny krok w stronę zeroemisyjnej energetyki

ac

29.06.2021 13:12 Źródło: inf. prasowa
Strona główna Energetyka Morska, Offshore Grupa Orlen stawia kolejny krok w stronę zeroemisyjnej energetyki

Partnerzy portalu

Grupa Orlen stawia kolejny krok w stronę zeroemisyjnej energetyki - GospodarkaMorska.pl
Fot. PKN Orlen

PKN Orlen i Synthos podpisały porozumienie o współpracy dotyczące rozwoju i wdrożenia zeroemisyjnych technologii jądrowych MMR i SMR. Jego realizacja wpisuje się w strategiczny cel Koncernu, jakim jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 roku i zapewni poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Małe reaktory atomowe (Small Modular Reactors - SMR) to jednostki produkujące energię elektryczną, które w odróżnieniu od tradycyjnych elektrowni jądrowych, osiągają całkowitą moc do ok. 300 MW, są wytwarzane seryjnie i dostarczane w całości na miejsce eksploatacji. Pozwala to wykorzystać efekt ekonomiczny skali produkcji seryjnej oraz uzyskać relatywnie krótki czas budowy. W zależności od potrzeb można tworzyć małe i większe kompleksy energetyczne. Małe reaktory mogą występować pojedynczo lub w grupie kilku modułów oddawanych sukcesywnie do eksploatacji, przez co cała inwestycja jest łatwiejsza do sfinansowania.

– Od transformacji energetycznej nie ma odwrotu. W PKN Orlen kierunek zmian wytycza strategia ORLEN2030, w której mocny akcent postawiliśmy na wzrost efektywności energetycznej oraz rozwój zero- i niskoemisyjnych źródeł energii. Jesteśmy otwarci na nowatorskie rozwiązania, które będą budowały wartość Grupy Orlen w kolejnych latach i jej pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Współpraca ze spółką Synthos, którą dziś ogłaszamy, wynika z dużego potencjału SMR. PKN Orlen dostrzega możliwość wykorzystania SMR zarówno jako źródła energii na potrzeby własnych zakładów rafineryjno-petrochemicznych, jak i dla podmiotów zewnętrznych. Małe reaktory będą również w stanie dostarczać ciepło technologiczne i wspierać rozwój strategii wodorowej Koncernu. Rozwój technologii SMR to szansa na zapewnienie zeroemisyjnej energii, ale również na wzmocnienie polskiej gospodarki i krajowego bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN Orlen.

Dzięki rozpoczętej współpracy Grupa Orlen uzyska dostęp do technologii i doświadczeń w zakresie małych reaktorów modułowych, a Grupa Synthos pozyska silnego partnera do rozwoju małych elektrowni atomowych w Polsce. Zgodnie z zapisami porozumienia, obie firmy wspólnie podejmą się m.in. badań, sprawdzenia możliwości i zastosowania technologii SMR w należących do Grupy Orlen zakładach produkcyjnych w Polsce.

Szansa na zeroemisyjne technologie jądrowe

– Cieszymy się z otwarcia kolejnego etapu naszej współpracy z Grupą Orlen. Dzięki porozumieniu Grupy Orlen i Synthos, Polska stoi przed szansą pozyskania nowoczesnych zeroemisyjnych technologii jądrowych. Ich wdrożenie jest niezmiernie istotne dla obu spółek, jak i całego polskiego przemysłu, stojącego przed wyzwaniami, jakie niosą cele redukcji emisji gazów cieplarnianych z zachowaniem konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na europejskim i globalnym rynku. Małe reaktory modułowe stanowią szansę na przeprowadzenie dekarbonizacji w sposób, który uzupełniając OZE, zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i potencjalnie dla ciepłownictwa miejskiego. Energetyka jądrowa pozwoli także na stworzenie szeregu nowoczesnych miejsc pracy tworząc nowy segment w polskiej gospodarce. Należy także podkreślić, że będąc świadomym zalet SMR-ów, kraje takie jak USA, Kanada czy Wielka Brytania, promują programy rozwoju SMR. Z Grupą Orlen współpracujemy już od dwóch dekad, dziś dwa polskie koncerny łączą wysiłki w celu realizacji wspólnej wizji, jaką jest przewodzenie zielonej - energetycznej rewolucji w tej i kolejnej dekadzie. Jestem pewien, że dzięki zaangażowaniu Grupy Orlen nasz wspólny pionierski dla Polski projekt zakończy się sukcesem – mówi Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu Synthos.

SMR to technologia, która otwiera przed PKN Orlen szereg możliwych synergii. Biorąc pod uwagę dotychczasowe kierunki rozwoju i realizowane inwestycje, zakładające m.in. dynamiczny rozwój morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki, SMR mogą stanowić bezemisyjną alternatywę dla obecnych aktywów energetycznych Grupy Orlen.

Podpisane porozumienie jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz konieczność dalszych redukcji emisji zgodnie z wymaganiami m.in. Europejskiego Zielonego Ładu. Inwestycje w nisko- i zeroemisyjną energetykę są jednym z filarów rozwoju Grupy Orlen, zmierzającego do budowy silnego koncernu multienergetycznego. Realizacja założeń porozumienia otwiera możliwość stworzenia w przyszłości wspólnej spółki obu grup w celu rozwijania projektów z obszaru zeroemisyjnej energetyki.

W ramach współpracy koncernów, poza obszarem SMR, analizowane będą również wspólne inwestycje w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, w którym już obecnie Grupa Orlen dysponuje szerokimi kompetencjami i doświadczeniem umożliwiającym dalszy rozwój. 

Porozumienie zakłada również wspólne promowanie i przygotowanie wdrożenia technologii SMR i MMR w Polsce, działania na rzecz dostosowania regulacji oraz potencjalne wdrożenie technologii SMR i MMR. Porozumienie ma charakter ramowy, a strony będą dążyć do tego, by w najbliższym czasie wypracować szczegółowe zasady współpracy.


Partnerzy portalu

seaway7
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.