• <
nauta_2024

GAZ-SYSTEM wybrał wykonawców budowy wszystkich elementów lądowych Baltic Pipe w Polsce

21.10.2020 22:51 Źródło: Gaz-System
Strona główna Przemysł Stoczniowy, Przemysł Morski, Stocznie, Statki GAZ-SYSTEM wybrał wykonawców budowy wszystkich elementów lądowych Baltic Pipe w Polsce

Partnerzy portalu

GAZ-SYSTEM wybrał wykonawców budowy wszystkich elementów lądowych Baltic Pipe w Polsce - GospodarkaMorska.pl
fot. baltic-pipe.eu

Spółka zakończyła postępowania zakupowe na wybór wykonawców prac budowlanych na gazociągu Goleniów – Lwówek, gazociągu łączącym Niechorze-Płoty oraz tłoczni gazu Goleniów, Odolanów i Gustorzyn. 

1. W postępowaniu zakupowymna budowę gazociągu Goleniów – Lwówek wybrane zostały:

• Etap 1 - Goleniów – Ciecierzyce -122 km -s półka Budimex S.A.

• Etap 2 - Ciecierzyce – Lwówek-69 km -spółka JT S.A. 

2 .W postępowaniu zakupowym na budowę gazociągu łączącego (41 km) wybrane zostało konsorcjum firm: UAB MT Group (Lider) i PPS Pipeline Systems GmbH3.

W postępowaniu zakupowym na budowę tłoczni wybrane zostały:

• Tłocznia Goleniów: MAX STREICHER S. P. A

• Tłocznia Odolanów: Konsorcjum w składzie : ATREM S.A. (Lider),  JT  S.A.,  PJP  MAKRUM  S.A., PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.

• Tłocznia Gustorzyn: MAX STREICHER S. P. A

Wykonawcy  zostali  wybrani  w  wyniku konkurencyjnego postępowania zakupowego. Podstawowe kryteria, którymi Zamawiający kierował się podczas wyboru powyższych firm to m.in. wiarygodność i doświadczenie podmiotu przy realizacji podobnych zadań inwestycyjnych oraz wartość finansowa złożonych ofert. Wszyscy wybrani oferenci przeszli pozytywnie audyt

GAZ-SYSTEM obejmujący badanie zdolności do realizacji zadania inwestycyjnego w zakładanym terminie oraz weryfikację dostępnych zasobów technicznych, finansowych i organizacyjnych.

Baltic Pipe jest strategicznym projektem o charakterze międzynarodowym, mającym na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu do Polski. Projekt jest realizowany przez GAZ-SYSTEM przy współpracy z firmą Energinet – duńskim operatorem systemu przesyłowego. 

Duński partner w ramach projektu wybuduje tłocznię gazu w Everdrup, rozbuduje wewnętrzny system przesyłowy i podłączy go do gazociągu Europipe II, biegnącego po dnie Morza Północnego. GAZ-SYSTEM jest odpowiedzialny za wybudowanie gazociągu podmorskiego na dnie Morza Bałtyckiego, łączącego wybrzeża Danii i Polski oraz rozbudowę krajowego systemu przesyłowego.

etmal_790x120_gif_2020
Tagi:
baltic pipe

Partnerzy portalu

aste_390x150_2023

Dziękujemy za wysłane grafiki.