• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8 proc. vs 6,9 proc. w styczniu – GUS

pc

23.03.2018 10:46 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8 proc. vs 6,9 proc. w styczniu – GUS
Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8 proc. vs 6,9 proc. w styczniu – GUS - GospodarkaMorska.pl

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym 2018 r. spadła 6,8 proc. z 6,9 proc. w styczniu - poinformował w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym 1.126,7 tys. wobec 1.133,7 tys. osób przed miesiącem.

GUS poinformował, że przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w skali roku w tempie zbliżonym do obserwowanego w styczniu tego roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w stosunku do notowanej przed miesiącem i przed rokiem.

Według wyników badania popytu na pracę w 2017 r. utworzono więcej nowych miejsc pracy niż w 2016 r., jednocześnie zmniejszyła się skala likwidacji miejsc pracy.

Urząd poinformował, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym br. ukształtowało się na poziomie 6.197,0 tys. osób i zwiększyło się o 3,7 proc. w stosunku do notowanego przed rokiem (w styczniu br. obserwowano wzrost w skali roku o 3,8 proc., a w lutym ub. roku – o 4,6 proc.).

Szybciej niż przeciętnie wzrosło zatrudnienie w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (7,7 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (6,6 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (4,5 proc.), budownictwie (4,3 proc.), informacji i komunikacji (4,1 proc.) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (3,8 proc.).

Większe niż przed rokiem (w granicach 3,4 proc. – 1,6 proc.) było również zatrudnienie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, przetwórstwie przemysłowym oraz dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji.

W drugim miesiącu roku niższe niż przed rokiem było zatrudnienie w obsłudze rynku nieruchomości (o 0,9 proc.). Spadek zatrudnienia, wolniejszy niż przed rokiem, obserwowano również w górnictwie i wydobywaniu (o 0,7 proc. wobec 6,4 proc. w lutym ub. roku) oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 0,7 proc. wobec 1,6 proc.).

Jak poinformował GUS w końcu lutego br. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 1.126,7 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim miesiącem – o 0,6 proc. (tj. o 7,0 tys.) oraz w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku – o 18,6 proc. (tj. o 256,6 tys.).

Stopa bezrobocia w województwach kształtowała się od 3,9 proc. w wielkopolskim do 12,2 proc. w warmińsko-mazurskim.

W lutym br. do urzędów pracy wpłynęło 130,0 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 10,7 proc. mniej niż przed miesiącem i o 5,5 proc. mniej niż przed rokiem. W skali roku zmniejszyła się liczba ofert zarówno z sektora prywatnego, jak i sektora publicznego.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 42475,00 $ tona 2,41% 18 sty
 Cynk 3543,00 $ tona 0,25% 18 sty
 Aluminium 3005,00 $ tona -0,10% 18 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.