• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017

pc/GUS

02.01.2018 12:29 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017 - GospodarkaMorska.pl

GUS opublikował „Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017”. To dane obrazujące stan gospodarki morskiej w 2016 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Publikacja zostanie jeszcze wzbogacona podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.

W roczniku znajdują się informacje charakteryzujące gospodarkę na morską na tle gospodarki narodowej; dane statystyczne o: podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej.

„Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017” do pobrania tutaj.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 44192,00 $ tona 2,71% 20 sty
 Cynk 3673,00 $ tona 2,00% 20 sty
 Aluminium 3109,00 $ tona 2,44% 20 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.