• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Gdańska „Oceanotechnika” wśród 18 najlepiej ocenianych i certyfikowanych kierunków technicznych w Polsce

21.03.2016 06:23 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Gdańska „Oceanotechnika” wśród 18 najlepiej ocenianych i certyfikowanych kierunków technicznych w Polsce

Partnerzy portalu

Gdańska „Oceanotechnika” wśród 18 najlepiej ocenianych i certyfikowanych kierunków technicznych w Polsce - GospodarkaMorska.pl

16 marca 2016 na uroczystej gali w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie Komisja Certyfikacyjna I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” przyznała kierunkowi studiów Oceanotechnika (studia I i II stopnia), prowadzonemu na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

Zgodnie z Regulaminem Programu kierunek był oceniany niezależnie przez trzech ekspertów-członków Komisji, w tym: eksperta reprezentującego środowisko akademickie, eksperta reprezentującego środowisko gospodarcze oraz eksperta działającego w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunek studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanym programie i koncepcji kształcenia. Poza analizą kwestionariusza certyfikacyjnego i opisu efektów kształcenia, czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych.

Decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. W opinii Komisji certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, obowiązującymi w szkolnictwie wyższym, co w pełni uzasadnia przyznanie mu Certyfikatu „Studia z Przyszłością”.

We współczesnej gospodarce opartej na wiedzy absolwenci poszukujący zatrudnienia powinni być szczególnie dobrze przygotowani do rozwijania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, wyposażeni w kwalifikacje komunikacyjne, menedżerskie, prakseologiczne. W zdobyciu takich kwalifikacji pomagają nowoczesne modele kształcenia akademickiego, wykraczające poza ustawowe minimum i oparte na autorskich rozwiązaniach programowych. Takie właśnie modele dydaktyczne uzyskały pozytywną ocenę w Programie „Studia z Przyszłością”. Wyróżnione zostały koncepcje studiów, sprzyjające wzbogaceniu kształcenia o aspekty praktyczne, pozwalające wyposażyć absolwentów w poszukiwane przez pracodawców kompetencje i umiejętności – zgodnie z aktualnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi.

Partnerzy portalu

Dziękujemy za wysłane grafiki.