• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Poparcie rektorów uczelni regionalnych dla Konstytucji dla Nauki

pc

31.01.2018 10:33 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Poparcie rektorów uczelni regionalnych dla Konstytucji dla Nauki
Poparcie rektorów uczelni regionalnych dla Konstytucji dla Nauki - GospodarkaMorska.pl

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych oraz Sieć Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich wyraziły poparcie dla projektu nowej ustawy o uczelniach. Gremia te zwróciły jednak uwagę na potrzebę wprowadzenia do projektu poprawek.

22 stycznia w Warszawie minister nauki i szkolnictwa wyższego, wicepremier Jarosław Gowin zaprezentował projekt nowej ustawy o uczelniach (tzw. Ustawa 2.0 lub Konstytucja dla Nauki) wraz ze zmianami wprowadzonymi po trwających od września ub. roku konsultacjach społecznych i międzyresortowych.

We wrześniu ub. r., po ogłoszeniu pierwszej wersji projektu ustawy, pojawiły się kontrowersje. Niektóre środowiska obawiały się, że nie dostatecznie uwzględniono potrzeby uczelni mniejszych, regionalnych. W wyniku konsultacji społecznych resort nauki zaproponował w projekcie dodatkowe wsparcie dla tych uczelni.

W środę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) opublikowało na swojej stronie listy poparcia, jakie uzyskało ze strony dwóch instytucji zrzeszających mniejsze uczelnie.

"W imieniu Sieci Małych i Średnich Publicznych Uczelni Akademickich w Polsce chcę przekazać pełne poparcie dla aktualnego projektu ustawy, licząc na równie owocne działania na dalszym etapie prac legislacyjnych oraz w czasie wdrażania rozwiązań ustawowych" – podkreślił rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński, w liście do Jarosława Gowina.

Poinformował, że rektorzy 23 z 25 uczelni zrzeszonych w sieci "w pełni poparli zaproponowany dla nich pakiet, postulując wprowadzenie drobnych zmian". "Jedna z uczelni była przeciwko, a jedna uznała, że na sformułowanie stanowiska potrzebuje więcej czasu" - podsumował prof. Sankowski. Wśród uczelni, które wyraziły poparcie są m.in. Uniwersytety: Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Opolski, Rzeszowski, w Białymstoku, oraz Politechniki: Częstochowska, Krakowska, Lubelska, Świętokrzyska.

Przedstawiciel sieci wymienił, że wśród działań, które uczelnie te akceptują jest m.in. opracowanie nowych zasad podziału dotacji (algorytmu), zastąpienie dotacji subwencją, utrzymanie możliwości prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim dla kategorii B, czy możliwość zachowania aktualnych nazw uczelni.

Zmianą w projekcie na rzecz mniejszych uczelni jest też nowa koncepcja konkursu na Regionalne Inicjatywy Doskonałości. Na program ten - jak przypomina resort nauki - zostanie przeznaczone dodatkowo ponad 100 milionów złotych, a dla zapewnienia realizacji zrównoważonego rozwoju wprowadzono zasadę, że każdy z regionów otrzyma gwarantowaną pulę środków finansowych. Dodatkowo z programu wykluczone zostaną uczelnie, które będą startować w programie dofinansowania uczelni badawczych.

Do projektu ustawy pozytywnie odniósł się także przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych (KRePSZ) prof. Witold Stankowski. "Środowisko Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych popiera ogłoszony przez MNiSW projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)" - napisał w przesłanym resortowi nauki liście.

Wyraził zadowolenie z przebiegu konsultacji. Przypomniał, że jego środowisko zgłaszało wtedy postulaty, m.in. docenienie roli PWSZ, stabilizacja tych uczelni w środowisku akademickim czy docenienie praktycznego kształcenia dla potrzeb państwa u regionu. "Postulaty te znalazły swoje miejsce w projekcie Ustawy 2.0" - podsumował przewodniczący KRePSZ. Prof. Stankowski wyraził jednak nadzieję, że w ostatecznych zapisach pojawią się kolejne postulaty zgłaszane przez jego środowisko.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego poinformował, że w wyniku konsultacji społecznych jego resort postanowił mocniej wesprzeć uczelnie zawodowe w doskonaleniu jakości kształcenia. "Proponujemy uruchomienie kolejnego konkursu pod nazwą Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości" – powiedział cytowany na stronie resortu nauki Jarosław Gowin. Uczelnie zawodowe osiągające najlepsze wyniki monitoringu karier zawodowych absolwentów będą otrzymywały premię finansową, której kwota będzie określana w corocznym komunikacie ministra.

Reformy nauki i szkolnictwa wyższego dotyczą systemowych zmian w sposobie działania i finansowania szkolnictwa wyższego. Przemodelowany ma zostać m.in. ustrój uczelni i model kariery akademickiej. Zmienić się ma też tryb uzyskiwania doktoratu. Możliwości uczelni w większym stopniu zależeć będą od tego, jak wypadną one w ewaluacji.

W lutym projekt ma trafić na posiedzenie Rady Ministrów. Na etapie parlamentarnym resort nauki zapowiedział starania o przeprowadzenie wysłuchania publicznego projektu. MNiSW chce by ustawa weszła w życie 1 października 2018 roku.

SMT_shipping_390x100_2021

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 40825,00 $ tona -2,44% 14 sty
 Cynk 3559,00 $ tona -0,42% 14 sty
 Aluminium 2977,00 $ tona 0,61% 14 sty
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.