• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Jak koronawirus wpłynie na międzynarodowy rynek pracy?

Strona główna Edukacja, praca Jak koronawirus wpłynie na międzynarodowy rynek pracy?

Międzynarodowa Organizacja Pracy działająca pod auspicjami ONZ oceniła, że pandemia koronawirusa (COVID-19) może zwiększyć globalne bezrobocie o prawie 25 milionów. Czy można temu zapobiec?

Jak koronawirus wpłynie na międzynarodowy rynek pracy? - GospodarkaMorska.pl

Michał Bartnikowski

20.03.2020 Źródło: własne

Międzynarodowa Organizacja Pracy działająca pod auspicjami ONZ oceniła, że pandemia koronawirusa (SARS-CoV-2) powodującego COVID-19 może zwiększyć globalne bezrobocie o prawie 25 milionów. Czy można temu zapobiec?
 
W oparciu o różne scenariusze wpływu COVID-19 na globalny wzrost PKB, szacunki MOP wskazują na wzrost globalnego bezrobocia o od 5,3 miliona - przy perspektywie najbardziej optymistycznej - do nawet 24,7 miliona - przy założeniu scenariusza pesymistycznego. Dla porównania, stan globalnego bezrobocia w  2019 roku wyniósł 188 milionów osób, a największy jego wzrost odnotowano podczas światowego kryzysu finansowego w latach 2008–2009. Wówczas światowe bezrobocie zwiększyło się o 22 mln.

Jakie mogą być tego skutki? Ekonomiczne konsekwencje wybuchu koronawirusa SARS-CoV-2 przekładają się na zmniejszenie ilości godzin pracy i wynagrodzeń. Również osoby samozatrudnienione w krajach rozwiniętych i rozwijających się, które radziły sobie w sytuacjach kryzysowych mają teraz problem, ponieważ wirus uniemożliwia swobodne świadczenie usług oraz przemieszczania ludzi i towarów.

Spadek zatrudnienia oznacza również duże straty dochodów dla pracodawców. W badaniu Międzynarodowej Organizacji Pracy szacuje się, że do końca 2020 roku stracą oni od 860 mld miliarda do 3,4 biliarda dolarów. Mniejsze możliwości podażowe wpłyną na spadek konsumpcji towarów i usług, co w dość krótkiej perspektywie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie przedsiębiorstw i gospodarek krajowych.

Z kolejnych szacunków ekonomistów wynika, że od 8,8 do 35 milionów osób więcej niż dotychczas będzie na świecie pracować w ubóstwie. Przed wybuchem pandemii koronawirusa przewidywano, że w 2020 roku takich osób będzie 14 milionów na całym świecie (teraz może być blisko 50 milionów).

Z kolei firma konsultingowa ABI Research zbadała światowy rynek technologii. Wysnuto wnioski, że firmy powinny zmienić swoje podejście do rozwoju inwestycji technologicznych z uwzględnieniem nowych czynników, takich jak: wykorzystanie autonomicznych środków transportu, zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tzw. smart city i edukację społeczeństwa, cyfryzację procesów czy przejście do wirtualnych obsarów roboczych.

Międzynarodowa Organizacja Pracy wzywa do podjęcia środków w celu ochrony pracowników w miejscach pracy, stymulowania gospodarki oraz poziomu zatrudnienia. Środki te obejmują rozszerzenie ochrony socjalnej, wspieranie utrzymania zatrudnienia poprzez pracę krótkoterminową, płatnego urlopu oraz ulg finansowych i podatkowych - w tym przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Źródło:
własne
 Ropa brent 45,25 $ baryłka  -0,20% 17:36
 Cyna 17960,00 $ tona 0,39% 5 sie
 Cynk 2370,00 $ tona 2,86% 5 sie
 Aluminium 1739,00 $ tona 1,76% 5 sie
 Pallad 2250,85 $ uncja  0,90% 17:36
 Platyna 996,65 $ uncja  0,32% 17:36
 Srebro 28,10 $ uncja  3,77% 17:36
 Złoto 2054,20 $ uncja  0,69% 17:36

Dziękujemy za wysłane grafiki.