• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Borys-Szopa: Wyższe wynagrodzenia dla młodzieży to krok w odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego

pc

21.08.2019 09:16 Źródło: PAP
Strona główna Edukacja Morska, Nauka Morska Borys-Szopa: Wyższe wynagrodzenia dla młodzieży to krok w odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego
Borys-Szopa: Wyższe wynagrodzenia dla młodzieży to krok w odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego - GospodarkaMorska.pl

Wzrost wynagrodzenia młodocianych pracowników jest kolejnym krokiem w odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego – powiedziała PAP szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa. Dodała, że dzięki podwyżce pracodawcy będą mogli skuteczniej zachęcać młodzież do tej formy kształcenia.

W zeszłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 września 2019 r. wzrosną wynagrodzenia młodocianych pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Pracodawcy będą mogli ubiegać się o refundację kosztów tej podwyżki.

"Zdajemy sobie sprawę z tego, że obecna obowiązkowa wysokość stawek wynagrodzenia dla młodocianych pracowników powoduje trudności po stronie pracodawców w pozyskiwaniu pracowników i absolwentów szkół. Dzięki podwyżce wynagrodzenia pracodawcy będą mogli skuteczniej zachęcać młodzież do podejmowania tej formy kształcenia" – oceniła minister Borys-Szopa.

Zgodnie z rozporządzeniem podwyżki otrzymają młodociani pracownicy, a więc osoby między 15. a 18. rokiem życia, którzy odbywają przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Obowiązkowa podwyżka wynosić będzie jeden punkt procentowy, a wynagrodzenie będzie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Przykładowo dla drugiego kwartału wynagrodzenie wynosiłoby: w pierwszym roku nauki nie mniej niż 5 proc., czyli 247,55 zł (obecnie to 4 proc., czyli 198,04 zł); w drugim roku nauki nie mniej niż 6 proc., tj. 297,06 zł (obecnie to 5 proc., czyli 247,55 zł); w trzecim roku nauki nie mniej niż 7 proc., co oznacza 346,56 zł (obecnie to 6 proc., czyli 297,06 zł).

"Wzrost wynagrodzenia dla młodocianych pracowników jest kolejnym krokiem w odbudowie prestiżu kształcenia zawodowego, które systematycznie dostosowywane jest do potrzeb rynku pracy" – podkreśliła szefowa MRPiPS.

Wynagrodzenie młodocianego odbywającego przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy pozostanie na obecnym poziomie. Wynosi ono nie mniej niż 4 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni kwartał, tj. obecnie 198,04 zł.

Podwyżki wynagrodzeń dla młodocianych pracowników będzie można refundować pracodawcom z Funduszu Pracy (wyjątkowo w 2019 r. poniesione środki będą refundowane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych). Pracodawca, który zechce skorzystać z takiej refundacji, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek do Ochotniczego Hufca Pracy.

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 34750,00 $ tona 0,43% 22 lip
 Cynk 2920,00 $ tona -0,07% 22 lip
 Aluminium 2449,00 $ tona 0,70% 22 lip
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.