• <
szkoła_morska_w_gdyni_980x120_gif_2020

Wspólnie dla rozwoju obronności morskiej: Thales i Akademia Marynarki Wojennej podpisały porozumienie o współpracy

02.03.2015 13:00 Źródło: własne
Strona główna Edukacja Morska, Nauka, Szkoły Morskie, Praca na Morzu Wspólnie dla rozwoju obronności morskiej: Thales i Akademia Marynarki Wojennej podpisały porozumienie o współpracy

Partnerzy portalu

Wspólnie dla rozwoju obronności morskiej: Thales i Akademia Marynarki Wojennej podpisały porozumienie o współpracy - GospodarkaMorska.pl

Wspólnie dla rozwoju obronności morskiej: Thales i Akademia Marynarki Wojennej podpisały porozumienie o współpracy 2 marca 2015 r. w Gdyni zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Thales oraz Akademią Marynarki Wojennej. Umowa przewiduje wspólną działalność naukowo – badawczą, której celem jest kształcenie kadr Sił Zbrojnych RP, w szczególności Marynarki Wojennej.

W ramach porozumienia przewidziana jest m.in. organizacja wspólnych  konferencji w Polsce i za granicą, wydawanie wspólnych publikacji naukowych oraz realizacja programów stażowych.

Zakres współpracy naukowo-badawczej obejmie działania mające na celu kształcenie oraz doskonalenie umiejętności przyszłych inżynierów i specjalistów, którzy będą stanowić trzon kadry Marynarki Wojennej RP.  Konsultacje i wymiana doświadczeń, organizacja seminariów i konferencji poświęconych potrzebom gospodarki morskiej oraz nowoczesnym technologiom, a także wydawanie wspólnych publikacji naukowych mają przyczynić się do wdrażania nowych, skutecznych rozwiązań.

„Nawiązanie współpracy z Akademią Marynarki Wojennej to dla nas ogromny zaszczyt. Stawiamy kolejny krok w kierunku kształcenia i doskonalenia specjalistycznych kadr w Polsce. Dzięki współpracy będziemy mogli wymienić się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą dotyczącą m.in. systemów pola walki, tzw. battle management system, czy zarządzania bezzałogowcami we współpracy z siłami morskimi” - podkreśla prezes Thales Polska, Paweł Piotrowski.

Beneficjentami współpracy będą studenci i kadra naukowa Akademii. W ramach umowy o współpracy Thales i AMW przewidują realizację praktyk, programów stażowych oraz podróży studyjnych. Dzięki tym inicjatywom młodzi naukowcy będą mogli wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce oraz poznać sposób funkcjonowania międzynarodowej korporacji. Zdobędą także wyjątkowe know-how z zakresu nawigacji, detekcji, określania pozycji czy klasyfikacji obiektów zanurzonych.

„Podpisanie porozumienia z jednym z liderów najnowocześniejszego sprzętu technicznego i jego wyposażenia dla sił marynarki wojennej wpisuje się w strategię Uczelni jako podmiotu łączącego świat przemysłu z nabywcami jego produktów. Uczelnia stara się o pozyskiwanie wszechstronnej i aktualnej informacji o innowacyjnych rozwiązaniach, które mogą być w sposób wiarygodny zweryfikowane przez naukowców z Akademii w celu odpowiedzialnej rekomendacji tych rozwiązań. Ponadto Akademia Marynarki Wojennej jako jednostka dydaktyczna o ugruntowanej pozycji w kształceniu i szkoleniu oraz posiadająca wieloletnie doświadczenia we współpracy z przemysłem, poprzez podpisanie porozumienie z firmą Thales, wzbogaci swoje możliwości w zakresie kształtowania studentów i słuchaczy zatrudnianych we wszelkich sferach bezpieczeństwa morskiego państwa” – stwierdził Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

„Ponad 500 okrętów wojennych wyposażonych jest w elementy oraz urządzenia wyprodukowane przez firmę Thales. Chcemy podzielić się naszym bogatym doświadczeniem i wiedzą z AMW. Wyjątkowe podejście Akademii, która uczy swoich studentów nie tylko konstruowania komponentów technicznych, ale także strategicznego podejścia do rozwoju obronności oraz gospodarki morskiej, pozwoli  poszerzyć nam naszą ofertę”  –  dodał Paweł Piotrowski.

Thales jest światowym liderem technologicznym na rynku lotniczym i kosmicznym, transportowym oraz obronnym i bezpieczeństwa. W 2014 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 13 miliardów euro, zatrudniając 61 000 pracowników w 56 krajach. Dzięki 20 000 inżynierów i naukowców, Thales ma unikalną zdolność do projektowania, tworzenia i wdrażania urządzeń, systemów i usług, które spełniają najbardziej złożone wymogi bezpieczeństwa. Thales ma wyjątkowe międzynarodowe doświadczenie. Prowadzi działalność na całym świecie współpracujac z klientami i lokalnymi partnerami.

Akademia Marynarki Wojennej to uczelnia wojskowo-cywilna. Kształci przyszłe kadry Marynarki Wojennej, studentów cywilnych, także kadry na potrzeby gospodarki morskiej. W jej ofercie można znaleźć 4 kierunki studiów wojskowych (nawigacja, mechatronika, informatyka oraz mechanika i budowa maszyn) oraz 11 kierunków studiów cywilnych (nawigacja, mechanika i budowa maszyn, informatyka, mechatronika, automatyka i robotyka, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, wojsko w systemie służb publicznych, pedagogika i stosunki międzynarodowe). Można również rozwijać i doskonalić swoje umiejętności na kilkunastu kierunkach studiów podyplomowych oraz studiach doktoranckich. Rocznie uczelnia kształci około 8000 osób.

Dziękujemy za wysłane grafiki.